ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

روزها گر رفت گو رو باک نیست

پنج شنبه و جمعه گذشته ( 25 و 26 شهریور) افتخار مصاحبت و همراهی با استادم دکتر عالم زاده را داشتم. آقای دکتر برای شرکت در جلسه هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی « تاریخ و فرهنگ » (مجله گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی) به مشهد سفر کرده بودند.

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


جهلِ لازم!

« جهل نخستین لازمه تاریخنویس است، جهلی که [ موضوعات تاریخی را ] ساده و روشن می کند، می گزیند و از قلم می اندازد».

 

تاریخ چیست، ئی. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، ص 41-40 به نقل از لین استرچی

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


جامعه پذیری!

الف. جامعه پذیری به معنی شناخت ارزش ها، هنجارها و رفتارهای مقبول و رایج در یک جامعه و پذیرش و عمل به آنهاست. در یک کلام می توان گفت جامعه پذیری عبارت است از : هماهنگ شدن با جامعه. انسانها در سنین مختلف و مراکز مختلف اجتماعی جامعه خود را می شناسند و اندک اندک با آن هماهنگ می شوند...

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


در باره سختی کار مورخان

بخشی از برنامه نود در هفته گذشته بسیار جالب توجه بود: یکی از مربیان مشهور فوتبال اعلام کرد که حاضر نیست با خبرنگار برنامه نود مصاحبه کند به این دلیل که مجری این برنامه اهل حاشیه سازی است و فوتبال ایران را به حاشیه برده است و... او برای حرف های خود دلایلی نیز برمی شمرد ولی همانگونه که در برنامه نشان داده شد، معلوم بود که از چیزی دیگر ناراحت است:

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


قال علی (ع):

برای پر مدعای زورگو سه نشانه است:

با برتر از خود نزاع می کند، و در آنچه نمی داند سخن می گوید و به آنچه نمی رسد دست اندازی می کند.

 

تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج 2، ص 127

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


یک کتاب تاریخ خوب کدام است؟

نخست: یک کتاب تاریخ، خوب است اگر راست باشد.

دوم: ما حکم به خوبی یک کتاب تاریخ می دهیم اگر در رساندن پیام خود به خوانندگانش موفق باشد.

سوم: می توان حکم به خوبی یک کتاب تاریخ داد اگر بتوان آن را اصالتا یک اثر هنری دانست.

بنابراین یک کتاب خوب تاریخی سه ویژگی دارد: راست است، واضح نوشته شده و زیباست.

 

مایکل استنفورد، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، ص 144با اندکی تصرف و تلخیص.  

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :


یک مقاله خوب

در میان آثار مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب دو کتاب وجود دارد که کمابیش مطالب متضاد و گاه متناقضی در آنها مطرح شده است: « دو قرن سکوت » و « کارنامه اسلام ». سال ها پیش وقتی کتاب مشهور « دو قرن سکوت » مرحوم زرین کوب را می خواندم، نوعی تعصب و تندروی را در آن مشاهده می کردم. این مطلبی است که آن مرحوم خود در مقدمه چاپ های بعدی آن نیز متذکر شده بود.

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :