ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

باغ آفت زده

یکی دو هفته پیش، فرصتی پیش آمد که همراه چند تن از دوستان سفری برویم کاشان. صبح اولین روز اقامتمان در این شهر همراه میزبان بزرگوارمان که تمامی زحمت این سفر به گردن او افتاد، رفتیم به دیدن باغ فین.

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :


دانشگاه مشهد؛ چهل سال پیش

دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب از پاریز تا پاریس گزارشی نوشته است از شرکت در کنگره « هزاره بیهقی» که در تابستان سال 1349 شمسی در دانشگاه مشهد برگزار شده است. ایشان در بخشی از این گزارش اطلاعات و آماری در باره دانشگاه مشهد، بودجه آن، دانشکده ها، اساتید و دانشجویان آن به دست داده است. فکر کردم خواندن این مطالب که سیمایی از دانشگاه ما را در حدود 40 سال پیش به دست می دهد بخصوص برای همکاران و دانشجویان فعلی دانشگاه خالی از لطف نباشد:

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :


وظیفه مورخ

وظیفه مورخ نه عشق ورزیدن به گذشته است و نه رها ساختن خود از گذشته، بلکه باید درک و احاطه به گذشته را کلید فهم حال بپندارد.

 

تاریخ چیست؟، ئی. ایچ.کار، ترجمه حسن کامشاد، ص ۵۴

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :


آن سالها

یکی دو هفته  پیش که استاد دکتر دشتی از دنیا رفتند، چند بار با خود فکر کردم که آیا من از ایشان عکسی دارم یا نه؟ هر چه فکر کردم به یاد نیاوردم که از ایشان عکسی گرفته باشم یا اینکه با هم عکسی گرفته باشیم. تا اینکه چند شب پیش، مطابق معمول پیش از خواب فکر و خیال می کردم. باز این سؤال به ذهنم رسید و جالب اینکه این بارپاسخ مثبت آن هم بلافاصله به یادم آمد.

اردی بهشت ماه سال 1368 که مصادف با ماه رمضان بود، بعد از ظهر همراه دانشجویان گروه (که آن موقع شمارشان 12-10 نفر بیشتر نبود) و اساتید با یک دستگاه اتوبوس دانشگاه به بازدید مقبره ارسلان جاذب در جاده مشهد - فریمان رفته بودیم. یادم آمد که آقای دکتر دشتی هم همراه ما آمدند. بلافاصله یادم افتاد که از آن اردو یک عکس دارم. عکسی که اتفاقا کیفیت چندان مناسبی ندارد، ولی تنها یادگاری آن اردوست. بنابراین مطمئن شدم که آقای دکتر دشتی هم در آن عکس حاضر بودند. فردایش گشتم  و آن عکس را پیدا کردم. این همان عکس است.

  

 

ردیف ایستاده از راست: 1- ؟ راننده اتوبوس دانشگاه، 2- فسنقری، 3- حیدرنیا، 4- قنوات، 5- سزاوار، 6- مرحوم سلطان زاده مدیر امور عمومی دانشکده، 7- دکتر سعیدی، 8- گلوی ، 9- سیدی، 10- بیک

ردیف نشسته از راست: 1- ؟ راهنمای میراث فرهنگی، 2- دکتر جلیلی، 3- طراوتی، 4- کمالی کارشناس آموزشی دانشکده، 5- مرحوم دکتر دشتی

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :


اندر مصائب وبلاگ نویسی

یکی از اساتیدم که دو فرزند خردسال داشت، یک بار در بیان تفاوت شخصیتی آن دو، به مطلب جالبی اشاره کرد. ایشان گفت: دو پسر من شخصیت های متفاوتی دارند: وقتی بزرگتری با اولی دمخور می شود، او خود را در حد و اندازه های وی بالا می کشد، بزرگ می شود و بزرگی می کند، اما دومی بالعکس، همسخن بزرگسال خود را تا حد و اندازه خود پایین می آورد و او را وامی دارد تا در کودکی های وی سهیم شود. 

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :


آن مرد رحمت آبادی

دکتر غلامرضا دشتی رحمت آبادی، استاد بازنشسته گروه تاریخ ادیان دانشگاه فردوسی درگذشت (چهارشنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠). پنج شنبه اول اردی بهشت مراسم تشیع جنازه او برگزار شد. او را در قبرستان خواجه ربیع مشهد به خاک سپردند.

 

ادامه مطلب   
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :