ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

شرح احوال و آثار

 *متولد ١٣۴۴، بهبهان

 

*دیپلم اقتصاد اجتماعی (سال ١٣۶٣)،

 

* لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی، سال ١٣۶٨ (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی)،

 

* فوق لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی (سال ١٣٧٢ دانشکده الهیات دانشگاه تهران)،

 

* دکترای تاریخ اسلام (سال ١٣٨٧ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان)،

 

*عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.

 

کتاب ها

١. تاریخ اسلام از آغاز تا سال ١١ هجری، ١٣٧۴ ، چاپ پنجم١٣٨۶ .

٢. تاریخ هنر در سرزمینهای اسلامی (ترجمه از عربی)، ١٣٧٧، چاپ سوم ١٣٨۶.

٣. شریعتی و تاریخ اسلام، ١٣٧٧.

٤. داستان دانشوران، (۴جلد)، ١٣٧٧.

٥. فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتی، ١٣٧٩.

٦. امام علی و خلفا، ١٣٨٢.

٧. جغرافیای تاریخی کوفه (ترجمه از عربی)،  ١٣٨٨ 

٨. نزاع رهبری در جاهلیت و اسلام، ١٣٨٩

٩. ایران و عراق در عصر سلجوقی (ترجمه از عربی به همراه دکتر موسوی)، ١٣٨٩

 

مقالات 

 

 1.شهیدان گمنام، روزنامه اطلاعات، پنج شنبه 22مرداد 1366، شماره 18245، ص 15.

2.پرچمی سرخ برافراشته بر بارگاه حسین (ع)، روزنامه خراسان، شماره 11145، سه شنبه 22 دی ماه 1366، ص 6 و 7.

3. 63سال با علی (ع)، روزنامه خراسان،‌ شماره 11186، سه شنبه 11 اسفند 1366، ص 6.

4.نقش دانشگاه و دانشجو در جنگ یعنی چه؟، ماهنامه دانشگاه انقلاب، خرداد 1367، شماره 5، ص 43-40.

5.عوامل بروز مجدد فساد و منکرات اخلاقی در جامعه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، شماره 61، دی ماه 1367، شماره 61، ص 9-6.

6.موانع تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، بهمن ماه 1368، شماره 71، ص 15-12.

7.سرکوب یک قیام، ماهنامه دانشگاه انقلاب، شماره 78-79، شهریور و مهر 1369، ص 30-28. اين مقاله يك بار نيز با عنوان نقش زر و زور و تزویر در سرکوب قیام مسلم بن عقیل، در  روزنامه توس، پیش شماره اول، شنبه 27 تیر 1371، ص 2 به چاپ رسيده است.

8.ابوسفیان در آینه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، تیرماه 1370، شماره 87، ص 9-5. اين مقاله يك بار نيز با عنوان نقش ابوسفيان در تاريخ اسلام در روزنامه توس، پیش شماره یازدهم، چهارشنبه 27 آبان 1371، ص 8 به چاپ رسيده است.

9.نظری اجمالی به تعدد تشکل های دانشجویی، ماهنامه دانشگاه انقلاب، سال دهم، آذر 1370، شماره 92، ص 5-3 و 70.

10.جلال آل جهاد، ماهنامه دانشگاه انقلاب، دی ماه 1370، شماره 93، ص 31-30.

11.احیاء بزرگان سبب ذکر جمیل است، ماهنامه دانشگاه انقلاب، بهمن ماه 1370، شماره 94، ص 46-44.

12.حرکت دانشجویی، رکود فعلی، چند عامل محرک، ماهنامه دانشگاه انقلاب، سال یازدهم، شماره 95 و ، 96، ص 45-42 . اين مقاله يك بار نيز در روزنامه توس، پیش شماره پنجم، شنبه 11 مهر 1371، ص9 به چاپ رسيده است.

13.سیمای جلال در آئینه آثار شریعتی، روزنامه توس، پیش شماره سوم، یکشنبه 22 شهریور 1371، ص 8 و 9 و 11. اين مقاله يك بار ديگر نيز در پیش شماره 34 روزنامه توس، 7 آبان 1372 ص7 منتشر شده است.

14.تسخیر لانه جاسوسی یا انقلاب دوم، روزنامه توس، پیش شماره نهم، یکشنبه 10 آبان 1371، ص 1و2.

15.بحران گروگانگیری در «بحران» هامیلتون جوردن، روزنامه توس، پیش شماره دهم، سه شنبه 19 آبان 1371، ص 3و7.

16.«مکتب تعلیم و تربیت» دکتر علی شریعتی، روزنامه توس، پیش شماره چهاردهم، یکشنبه 15 آذر 1371، ص 3.

17.«تاریخ آموزش در اسلام»، روزنامه توس، پیش شماره چهاردهم، یکشنبه 15 آذر 1371، ص 3.

18.بی دقتی در نگارش تاریخ، روزنامه توس، پیش شماره شانزدهم، یکشنبه 29 آذر 1371، ص 4. اين مقاله يك بار ديگر با عنوان بي دقتي در نگارش تاريخ، نقدی بر کتاب «تاریخ سال دوم راهنمایی»، در روزنامه همشهری، سال دوم، شماره 411، سه شنبه 10 خرداد 1373، ص 7 به چاپ رسيده است.

19.در انتهای زمین؛ به یاد علی سربداری، روزنامه توس، پیش شماره 41، یکشنبه 6 تیر 1372، ص 5.

20.دکتر خواجویان؛ استادی بزرگ و انسانی کریم، یادنامه دکتر محمدکاظم خواجویان (ضميمه روزنامه توس)، 1372، ص 12-11.

21.اولین مسلمانان و جهت گیری اجتماعی اسلام، روزنامه توس، سال دوم، شماره 159، یکشنبه 19 دی 1372، ص 1 و 2.

22.کاربرد الفاظ و مفاهیم قرآنی در شعر حافظ، یادنامه نهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان کشور، جهاد دانشگاهی مشهد، 8-6 اردی بهشت 1373، ص 22-19. اين مقاله گويا مدتي بعد در يكي از شماره هاي روزنامه رسالت به چاپ رسيده است. متاسفانه نسخه يا تاريخ و مشخصات آن را در اختيار ندارم.

23.«لسان التنزیل» جامعترین فرهنگ قرآن به زبان فارسی، یادنامه نهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور، اردی بهشت 1373، جهاد دانشگاهي مشهد، ص 25-23.

24.انتخاب علی (ع) و جهت گیری اجتماعی اسلام، روزنامه همشهری، سال سوم، پنج شنبه 24 آذر 1373، ص11.

25.تبیین یک تحریف؛ بررسی داستان ورود اهل بیت به کربلا در ٢٠ صفر سال ۶١ ق، ارائه شده در سمینار بررسی تحریفات عاشورا، دانشگاه امام حسین(1373)، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار با عنوان خورشید شهادت.

26.خانه اي بر آب، گزارشی از خانه جلال آل احمد در اسالم، روزنامه همشهری، سال چهارم، شماره 891، چهارشنبه 4 بهمن 1374، ص 11.

27.شریعتی و تاریخ، یادمان نوزدهمین سالگرد عروج زنده یاد دکتر علی شریعتی، (روزنامه توس)، سال چهارم، شماره 667، دوشنبه 18 تیر 1375، ص 16-14.

28.اهمیت تاریخی قرآن (بررسی جایگاه قرآن در مطالعه تاریخ زندگانی رسول اکرم)، یادنامه دوازدهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان کشور، جهاد دانشگاهی مشهد، اردی بهشت 1376، ص 58-53. اين مقاله با تغييرات و اضافات با عنوان بررسی جایگاه قرآن در مطالعه تاریخ صدر اسلام، در سال 1386 در سمينار قرآن و تاریخ دانشگاه آزاد محلات ارائه و در مجموعه مقالات سمینار به چاپ رسيد.

29.نقدی بر کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، فصلنامه دانشگاه انقلاب، شماره 112، پاييز ، 1378، ص 203-206.

30.قاضی ناصح الدین ارجانی، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ۴۵ و ۴۶، سال ١٣٧٨.

31.آیین تبلیغ در قرآن و سیره رسول اکرم، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ۴٩ و ۵٠، سال ١٣٧٩.

32.«قاسطین، مارقین، ناکثین»، کتاب ماه دین، سال چهارم، شماره اول، شماره مسلسل 30،‌30 آبان 1379، ص 47-44.

33.یادآر ز شمع مرده یادآر (به یادبود سالگرد درگذشت دکتر مرتضی اسعدی)، تاریخنامه، نشریه انجمن علمی دانشجویان تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات مشهد، سال اول، شماره 2 ، آبان و آذر 1379، ص 8-7.

34.در کنار پدر( ابوطالب)، دانشنامه امام علی (ع)، پژوهشگاه فرهنگ اسلامي، 1381، ج 8.

35.سيماي اجتماعي بخارا بر اساس كتاب تاريخ بخارا نرشخي، مندرج در سايت كتابخانه تخصصي تاريخ ايران و اسلام. (http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID=668&RT=List) سال 1384.

36.اوضاع حکومت امام علی (ع)، دو فصلنامه اسلام پژوهی، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، ش ٢، سال ١٣٨۵.

37.توضيحي پيرامون بني قريظه، روزنامه شرق، شماره 849، 12 شهريور1385، ص 22.

38.سرانجام بنی قریظه؛ نقدی بر نظر دکتر شهیدی، ارائه شده در سمینار بررسی سیره شناختی پیامبر اعظم در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵)، چاپ شده در مجموعه مقالات این سمینار. 

39.تاریخ های محلی اصفهان، ارائه شده در سمینار نقش اصفهان در گستره تاریخ اسلام و ایران در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵)، چاپ شده در مجموعه مقالات کنگره.

40.مقدمه بر كتاب «تاريخ تشيع» دكتر خواجويان، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، چاپ پنجم، 1385.

41.نقد و بررسی کتاب «تاریخ تحلیلی اسلام»، نامه تاریخ پژوهان، ش٩-٨، سال ١٣٨۶- ١٣٨۵.

42.نخستین تاریخ های خراسان در دوره اسلامی، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ٧٨، سال ١٣8۶.

43.بررسی دو روایت از ماجرای جیش اسامه، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 6، پاييز و زمستان 1386.

44.منابع مالي نهادهاي آموزشي، مندرج در كتاب آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388

45.خاتون بخارا، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره10، پاييز و زمستان 1388.

46.آغاز تاریخنگاری محلی ایران، مجله مطالعات اسلامی- تاریخ و فرهنگ، شماره 84، بهار و تابستان 1389.

47.گزارشي فاخر از تاريخ اسلام، مجله تاريخ و تمدن اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، شماره 14، پاييز و زمستان 1390.

48.روضة الشهداء از روايات مجعول تا تأثيرگذاري، مشترك با آقايان دكتر مصطفي گوهري و دكتر محمدعلي كاظم بيگي، مجله مطالعات اسلامي - تاريخ و فرهنگ، شماره 4/86، بهار و تابستان 1390، ص 95-120.

49.مينوي و خيام، روزنامه اطلاعات، ويژه نامه فرهنگي، چهارشنبه 10 خرداد1391، ص 3.

50.حكايت سرو فريومد، روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات، ويژه نامه فرهنگي، چهارشنبه 25 مرداد 1391، ص 6.

51.خلط روايات تاريخي: افسانه ارينب، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1391.

 
 

١.طرح های پژوهشی

١. اصلاحات در دوران حکومت امام علی (ع) (سال ١٣٨۴).

٢. بازسازی کتاب فتوح خراسان مدائنی، در حال اجرا.

 

کنگره ها و سمینارها

١. شرکت در سمینار بررسی تحریفات عاشورا در دانشگاه امام حسین (سال ١٣٧٣) و قرائت مقاله تبیین یک تحریف.؛ بررسی داستان ورود اهل بیت به کربلا در ٢٠ صفر سال ۶١ ق.

٢. شرکت در سمینار بررسی سیره شناختی پیامبر اعظم در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵) و قرائت مقاله سرانجام بنی قریظه؛ نقدی بر نظر دکتر شهیدی در این باره.

٣. شرکت در سمینار نقش اصفهان در گستره تاریخ اسلام و ایران در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵) و قرائت مقاله تاریخ های محلی اصفهان.

٤. شرکت در سمینار قرآن و تاریخ در دانشگاه آزاد محلات (١٣٨۶) و قرائت مقاله بررسی جایگاه قرآن در مطالعه تاریخ صدر اسلام.

 

 

+