ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

رودکی و تاریخ

هر که نامُخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

هر که را ایزدش لختی هوش داد

روزگار او را بسنده اوستاد

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
تگ ها :