ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

نوشته و نانوشته

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست.

 

 تاریخ چیست؟ ای. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، ص 75

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
تگ ها :