ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

ایستگاه متروک

 

این دو عکس را به فاصله ده ماه، در سالن انتظار فرودگاه اهواز گرفته ام.


فروردین ماه ٨٨

 

 

 

دیماه ٨٨

 

همانگونه که می بینید در این فاصله تغییری که رخ داده کم شدن تنها قفسه موجود در این ایستگاه است. جز این هرچه هست همان است که بود؛ یک ایستگاه خالی با سه امضاء.

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
تگ ها :