ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

یک راهنمای خوب

محمد صبور صادق زاده

این آقا، محمد صبور صادق زاده است؛ راهنمای آرامگاه فردوسی در توس. آقای صادق زاده ویژگی های خاصی دارد که به نظر من او را به یک راهنمای بسیار خوب تبدیل کرده است. پیش از هر چیز باید بگویم که متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق بناهای تاریخی کشور ما راهنما ندارند. آنهایی هم که دارند معمولا راهنمایان مطلع و متخصصی ندارند و همین راهنمایان ناوارد، گاه اطلاعاتی نادرست را به بینندگان آثار تاریخی منتقل می کنند. من در دیدارهای متعددی که از بناهای تاریخی داشته ام، متوجه این مشکل شده ام و همیشه با خود فکر کرده ام که چرا میراث فرهنگی برای بناهای تاریخی ثبت شده و یا حداقل آنهایی که اهمیت و مراجعه کنندگان بیشتری دارند، راهنمایانی مناسب به کار نمی گیرد؟

خوشبختانه آرامگاه فردوسی دارای راهنمای خوب و شایسته ای است. آقای صادق زاده اولا قامت رشیدی دارد و از بیشتر مخاطبان خود یک سر و گردن بلندتر است، ثانیا صدای غرّایی دارد که تا لب می گشاید، همگان را تحت تآثیر خود قرار می دهد. او به ظرایف کار خود آگاه است و از زبان فاخری که گاه با واژه های کهن فارسی آمیخته است استفاده می کند، از این گذشته در باره آنچه توضیح می دهد اطلاعات خوب و درستی دارد، اشعار مناسبی نیز  در حافظه دارد که جابجا در میان سخنان خود می خواند. دیروز (چهارشنبه 19 اسفند) که با دانشجویان کلاس تاریخ هنر به دیدار آثار و ابنیه تاریخی منطقه توس (میل اخنگان، آرامگاه فردوسی، هارونیه و مسجد و مدرسه تابران ) رفته بودیم، مطابق معمول از ایشان خواستم بیاید و در باره مجسمه های نصب شده بر دیوار آرامگاه که مهم ترین داستان های شاهنامه را به تصویر کشیده اند، برای دانشجویان توضیح بدهد. آمد و وظیفه خود را بخوبی انجام داد و من همانجا بود که تصمیم گرفتم این پست را به معرفی این خدمتگذار شایسته میراث فرهنگی اختصاص دهم.  

آقای صادق زاده سخنان خود را در جلو نقش زال و سیمرغ « به نام خداوند جان و خرد » آغاز کرد و در جلو تابلوی نبرد ضحّاک و فریدون با این شعر زیبای فردوسی به پایان رساند:  

 

فریدون فرّخ فرشته نبود

ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود

ز داد و دِهِش یافت این نیکویی

تو داد و دِهِش کن فریدون تویی

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :