ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

در ستایش تاریخ

هر که از علوم تواریخ اِعراض کند، دست زمانه بر وی دراز شود، و از جوانب، نوایب روی بوی نهد، و او را طریقی مسموع و منقول نباشد که بسلوک آن طریق از آفات نجات یابد. و عقل او بار تجربت بر نبندد... و مرد عالم بتواریخ بآشنایی و روشنایی تجربت انبساط نماید.

 

 

ابن فندق، تاریخ بیهق، ص 11

 

اعراض: دوری

نوایب: حوادث ناگوار

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :