ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

تهمت کاتبی

نبینی که دست را و قلم را تهمت کاتبی هست، و از مقصود خبر نه. و کاغذ را تهمت مکتوبٌ فیهی و علیهی نصیب باشد؛ و لیکن هیهات! هیهات! هر کاتب که نه دل بود، بی خبر است و هر مکتوبٌ الیه که نه دل است، همچنین.

 

 

از کتاب نامه های عین القضات همدانی، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، ج ١، ص ٢٧۶

 

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها :