ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

بیهقی و تاریخ

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اولین پست این وبلاگ را اختصاص داده ام به سخنان تاریخنویس بزرگ ایرانی، ابوالفضل بیهقی (م ۴٧٠ق) در باره تاریخ: 

 

و گذشته را برنج توان یافت بگشتنِِ گرد جهان و رنج بر خویشتن نهادن و احوال و اخبار بازجستن و یا کتب معتَمد را مطالعه کردن و اخبار درست را از آن معلوم خویش گردانیدن... و اخبار گذشته را دو قسم گویند که آنرا سه دیگر نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند و شرط آن است که گوینده باید که ثقه و راستگوی باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست است و نصرت دهد کلام خدا آنرا که گفته اند لا تُصدّقنّ مِن الاخبارِ ما لا یَستقیمُ فیه الرّای. و کتاب همچنان است، که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آن را رد نکند شنونده آن را باور دارد و خردمندان آنرا بشنوند و فراستانند. و بیشترِ مردم عامّه آنند که باطل ممتنع را دوست تر دارند چون اخبار دیو و پری و غول بیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچنو گرد آیند... و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند، و سخت اندک است عدد ایشان، و ایشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند... و من که این تاریخ پیش گرفته ام التزام این قدر بکرده ام تا آنچه نویسم یا از معاینه من است یا از سَماع درست از مردی ثقه. (به نقل از تاریخ بیهقی)

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :