ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

مرحوم تاریخ!

در نشستی تاریخی شرکت کرده بودم. شرکت کنندگان بسیار بودند و همگی از تحصیل کردگان رشته تاریخ. قرار بود در ابتدای برنامه، کسی سخنرانی کند. دیر آمد و به همین دلیل برنامه با حدود نیم ساعت تأخیر شروع شد. قرار بود 10 دقیقه حرف بزند. رعایت نکرد و حدود 40 دقیقه چیزهایی گفت؛ به حضار  توصیه هایی کرد که اینچنین و آنچنان تحقیقات تاریخی کنید. برای نشان دادن اینکه ایشان هم اهل بخیه است، به سلسله قاجاریه اشاره کرد. گفت: این سلسله در سال 653 هجری تأسیس شده است ( یعنی 800 سال پیش). حضار پوزخندی زدند. ادامه داد و به مناسبت سخن گفتن از قاجاریه به کتاب ناسخ التواریخ اشاره کرد. ناسخ التواریخ از کتاب های مشهور دوره قاجار است که توسط محمد تقی سپهر نوشته شده است. کتاب و نویسنده آن نزد اهل تاریخ از کفر ابلیس هم مشهورترند. اما تعبیری که سخنران محترم در باره این کتاب به کار برد عجیب بود؛ گفت: « مرحوم ناسخ التواریخ » ( نام کتاب را به جای نام نویسنده آن به کار برد ). حضار زدند زیر خنده. با خودم فکر کردم که « مرحوم تاریخ »، ...

  
نویسنده : ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
تگ ها :