ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

یک کتاب تاریخ خوب کدام است؟

نخست: یک کتاب تاریخ، خوب است اگر راست باشد.

دوم: ما حکم به خوبی یک کتاب تاریخ می دهیم اگر در رساندن پیام خود به خوانندگانش موفق باشد.

سوم: می توان حکم به خوبی یک کتاب تاریخ داد اگر بتوان آن را اصالتا یک اثر هنری دانست.

بنابراین یک کتاب خوب تاریخی سه ویژگی دارد: راست است، واضح نوشته شده و زیباست.

 

مایکل استنفورد، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، ص 144با اندکی تصرف و تلخیص.  

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :