ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

جهلِ لازم!

« جهل نخستین لازمه تاریخنویس است، جهلی که [ موضوعات تاریخی را ] ساده و روشن می کند، می گزیند و از قلم می اندازد».

 

تاریخ چیست، ئی. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، ص 41-40 به نقل از لین استرچی

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
تگ ها :