ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

دانشگاه مشهد؛ چهل سال پیش

دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب از پاریز تا پاریس گزارشی نوشته است از شرکت در کنگره « هزاره بیهقی» که در تابستان سال 1349 شمسی در دانشگاه مشهد برگزار شده است. ایشان در بخشی از این گزارش اطلاعات و آماری در باره دانشگاه مشهد، بودجه آن، دانشکده ها، اساتید و دانشجویان آن به دست داده است. فکر کردم خواندن این مطالب که سیمایی از دانشگاه ما را در حدود 40 سال پیش به دست می دهد بخصوص برای همکاران و دانشجویان فعلی دانشگاه خالی از لطف نباشد:


«سال تحصیلی 49-48 از سالهای برکت خیز دانشگاه مشهد بوده است. دو کنگره در یک سال ترتیب دادند که کنگره شیخ طوسی در ایام عید و همین کنگره بیهقی در پایان تابستان بوده باشد. حدود صد و پنجاه و هفت ملیون ریال بودجه سال گذشته دانشگاه برای بیش از 3054 تن دانشجو مصرف شده است. بدین معنی که طرح ساختمان بیمارستان و طرح نگاهداری پلی کلینک و حقوق مدرسین و تهیه لوازم دانشگاهی و ساختمان خانه دانشجو و شروع ساختمان دانشکده الهیات و توسعه چاپخانه دانشگاه در جزء کارهای قابل اعتنا حساب می شود.

خوابگاهی که ما در آن بیتوته می کردیم ساختمان 5 طبقه ای است و گنجایش 360 دانشجو دارد و همه را می تواند شام و نهار «سلف سرویس» یا به تعبیر من « بردار و بخور» بدهد.

مؤسسات وابسته به دانشکده بدینگونه کار می کنند:

-                     دانشکده پزشکی دارای 27 استاد، 36 دانشیار، 23 استادیار و 5 دبیر و معلم و 62 دستیار و 524 دانشجوست.

-                     دانشکده الهیات و معارف اسلامی با 5 استاد و 2 دانشیار و 3 استادیار و یک تن دانشیار افتخاری، 258 دانشجو را اداره می کند.

-                     دانشکده علوم با 31 استادیار و مدرس و معلم و 33 کارشناس آزمایشگاهی، 613 تن دانشجو را رهبر است.

-                     - دانشکده دندانپزشکی با یک استاد و 4 استادیار و 8 دستیار و مدرس 313 تن دانشجو دارد.

و بالاخره دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای 7 استاد و یک دانشیار و 8 استادیار و 3 مدرس و 5 دبیر است و 996 تن دانشجو».

 

 

از پاریز تا پاریس، چاپ نهم، ص 440-439

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها :