ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

وظیفه یا فضیلت !

به گفته هاوسمن «دقت و صحت وظیفه است نه فضیلت». ستودن مورخ برای دقت و صحتش مانند آن است که معماری را به جهت اینکه تیر محکم یا شفته مناسب در بنا به کار برده تمجید کنیم. این شرط لازم کار اوست و وظیفه اصلی اش.

 

ئی، ایچ. کار، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، ص 36

  
نویسنده : ; ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :