ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

فلسفه

از سقراط پرسیدند: فلسفه چیست؟ گفت: « درست اندیشیدن و دقیق سخن گفتن ».

  
نویسنده : ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸