ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

برج های کبوتر (کبوترخانه ها)

برج های کبوتر یا کبوتر خانه ها بناهایی هستند که عمدتا در مناطق مرکزی ایران در اطراف مزارع و باغات ساخته می شده اند. این بناها معمولا شکل یکسانی دارند، ولی حجمشان با هم متفاوت است. کاربرد آنها گردآوری کود پرندگان برای استفاده در زمین های زراعی بوده است. شیوه کار به این صورت بوده که کشاورزان با ساختن این بناها در کنار مزارع خود، آنها را به پناهگاه پرندگان تبدیل و ضمن حفاظت از این حیوانات و تامین خوراک آنها، کود مورد نیاز مزرعه خود را نیز تأمین می کرده اند. تعداد زیادی از این برج ها در شهر اصفهان و اطراف آن قرار دارند که امروزه گرچه کاربرد سابق را ندارند، اما بسیاری شان بازسازی و مرمت شده اند و اکنون به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می آیند. یکی از مشهورترین برج های کبوتر اصفهان در انتهای خیابانی قرار دارد که به همین دلیل«خیابان برج» نامگذاری شده است. همچنین می توان به برج رهنان و  برجی در محوطه دانشگاه اصفهان اشاره کرد. برج دستگرد در خمینی شهر نیز از برج های زیبای این منطقه است. در اطراف جاده فرودگاه اصفهان نیز تعداد زیادی برج کبوتر قرار دارد که البته توجهی به آنها نشده و برخی از آنها درمعرض تخریب قرار دارند. برج های کبوتر را می توان نمونه ای جالب از هوشمندی کشاورزان این مناطق و تعامل مثبت انسان با طبیعت قلمداد کرد.

برج کبوتر در محوطه دانشگاه اصفهان

 

کبوترخانه نیمه ویران روستای گرگوند مبارکه اصفهان

لانه های کبوترها در دیوارهای برج پیداست.

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
تگ ها :