ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

از سقراط پرسیدند...

از سقراط پرسیدند: از سرگذشت پیشینیان چه چیزی می توان آموخت؟ پاسخ داد: آن که از آنچه بر خود او رفته چیزی نیاموزد، از سرگذشت پیشینیان هیچ نخواهد آموخت.

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸