ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

شعر شفایی

 انواع مراکز آموزش عالی در کشور در طی سالهای گذشته رشد قارچ گونه ای داشته است. عمومی شدن علم و گسترش دانش نیکو و شایسته است، اما نه با چنین ساختار و عیوب و نواقصی که این مراکز دچار آن هستند.

گاهی سر کلاس به دانشجویان می گویم: بعید است شما در دنیا خیابانی پیدا کنید مثل بولوار وکیل آباد تا حوالی تقی آباد مشهد که در حاشیه و کوچه ها و خیابان های فرعی اش این تعداد دانشگاه؟ وجود داشته باشد. یکی دو بار هم مناسب حال به یاد این شعر شفایی اصفهانی، شاعر معاصر شاه عباس صفوی، افتاده و آن را خوانده ام:

هر کوچه معلمی ستاده

هر گام فلاطنی فتاده

اوباش مجسطی آفرین اند

اطفال شفا در آستین اند

 

توضیحات:

در مصرع 1 منظور از "معلم" ارسطوست که به معلم اول مشهور است.

در مصرع 2 منظور از "فلاطن" افلاطون است.

در مصرع 3  "مجسطی" نام کتاب مشهور نجومی بطلمیوس است.

در مصرع 4 "شفا" نام کتاب مشهور فلسفی ابن سیناست.

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳
تگ ها :