ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

دمی با سقراط

از سقراط پرسیدند چه کسانی شایسته داشتن زندگی آّبرومندی هستند؟ گفت : « دو گروه می توانند به چنین زندگانی دست یابند: صاحبان بازوان قوی و دارندگان فکر درست».

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸