ماهروز

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار).

دیدگاه مورخ

« دیدگاه یک نویسنده ( مورخ ) غالبا بازگو کننده زمانی است که در آن به سر می برد تا دورانی که در باره آن می نویسد ».  گیبون

 

به نقل از کتاب  تاریخ چیست؟، نوشته ئی. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، چاپ ششم، ص 156

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :