قال علی (ع):

برای پر مدعای زورگو سه نشانه است:

با برتر از خود نزاع می کند، و در آنچه نمی داند سخن می گوید و به آنچه نمی رسد دست اندازی می کند.

 

تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج 2، ص 127

/ 3 نظر / 14 بازدید
نیما

سلام استاد گرامی شما الان ساکن مشهد هستین؟

هاتف

تاريخ اين ايام را هركس كه خواهد خواند جز اين سخن از ما نخواهد راند: اين نسل سردرگم بر توسن انديشه هاشان لنگ، فرسنگ در فرسنگ جز سوی تركستان نمی رانند، تاريخ پيش از خويش را باری نمی خوانند. (جامعه شناسی خودمانی/حسن نراقی)

ابن ملجم ِ نماز خوان و روزه بگیر، به اسم خود ِخدا، که در آن صبحگاه ماه مبارک، شمشیر زهرآگین بر فرق "حجّت خدا" کوبید، انگار که آدمی برای بار دوم هبوط کرد؛ که بعد از آن هر چه بود تکرار "معاویه" بود. وچه بد کیفری.