تاریخ و دیگر علوم

در سالهای اخیر در کشور ما توجه به تحقیقات بین رشته ای افزایش یافته است. بر این اساس از ارتباط علومی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و حتی روانشناسی با تاریخ سخن به میان آمده است. در مفید بودن ارتباطات و تحقیقات بین رشته ای تردیدی نیست، اما به نظر می رسد در برقراری چنین ارتباطات و انجام چنین تحقیقاتی باید نکاتی را در نظر داشت:

الف. هم تاریخ و هم دیگر رشته های علوم، هریک موضوع، روش و ادبیاتی مخصوص به خود دارند. بر این اساس، مورخ باید پیش از هر چیز به شناختی نسبی از هریک از این علوم دست یابد و اینگونه، علاوه بر اشتراکات و ارتباطات، به تمایزات تاریخ و علوم دیگر توجه کند. عدم توجه به این نکته مهم، آفات زیانباری در پژوهشهای تاریخی بر جای می گذارد.

ب. ارتباط میان تاریخ و دیگر علوم و انجام تحقیقات بین رشته ای نباید منجر به قلب ماهیت علم تاریخ گردد. به عنوان مثال باید اشاره کرد که جامعه شناسی، علمی فرضیه محور است، ولی در پژوهش های تاریخی، تعریف فرضیه نه تنها ضرورتی ندارد بلکه گاه می تواند مضر باشد. ولی عجیب اینکه در حال حاضر در اکثر طرح ها و پژوهش های تاریخی، بر ارائه فرضیه و سامان دادن تحقیق حول آن اصرار می شود.

ج. بر همین اساس باید مراقب بود که در پژوهش های تاریخی، از ادبیات این علم استفاده گردد. تلاش برای بیان یافته های تاریخی با استفاده از زبان و ادبیات علوم دیگرمعمولا منجر به ایجاد ابهام و سوء تفاهم می گردد.

د. اطلاعات مربوط به هر علمی را باید از متخصصان آن علم گرفت. تنها علاقمندی به یک علم و مطالعه چند کتاب و جزوه در آن رشته، نمی تواند مجوزی برای اظهار نظر در آن حوزه و به دنبال آن، در هم آمیختن موضوع و روش آن با علمی دیگر باشد.

ذ. بنابراین به نظر می رسد، مورخان باید ضمن آشنایی با موضوعات، مفاهیم و روشهای علوم دیگر، بیش از اینکه از موضوع و روش سایر علوم تأثیر پذیرند، از بینش و زاویه نگاه عالمان دیگرعلوم متأثر شوند و به این وسیله نگاه خود را وسعت بخشند. محصول این تأثیر که عبارت است از گسترش نگاه مورخ ضمن حفظ اصالت موضوعات و روش های علم تاریخ، محصولی مفید و سودمند خواهد بود.    

/ 3 نظر / 27 بازدید
حاجری

مطلب مفیدی بود و چند سوال در ذهنم ایجاد کرد.

احمد

درست است كه تاريخ را نبايد بر اساس فرضيه پيش برد بسياري از تحليل ها و تحريف هاي تاريخي از همين نكته نشأت مي گيرد. جداي از اين من معتقدم كساني كه تاريخ را خوب بخوانند و بفهمند خود تاريخ تقريبا ديگر علوم را هم در بر مي گيرد بدون تاريخ آن رشته ها هم راه به جايي نمي برند.

سلام استاد مبعث پيامبر(ص) بر شما فرخنده باد.