/ 7 نظر / 7 بازدید
89

سلام استاد " در سخا بفزود عالم زآن که بر جای مطر خرده سیم است اکنون ریزش ابر مطیر حوض بین چون جامه باف آمد ز جولاهی باد ابر بین ، چون پنبه زن شد بر کمان زمهریر" ( اثیر الدین اخسیکتی)

[زبان]

سلام عجب برفی ......خوش به حالتون ............منم برف میخوام

89/1

دوستان چه شاعرانی می شناسند!!! اخسیکتی؟؟!! اگه تونستید شش بار پشت سر هم بگین "اثیرالدین اخسیکتی"...

88ای

زیباست.سفیدی برف روحیه آدمو خیلی عوض می کنه

تاج

زمستان پوستين افزود بر تن كدخدايان را وليكن پوست خواهد كند ما يك لا قبايان را

سلطانی

سلام عکس بسیار زیبایست. مگه زمستان واقعی را بخواهیم از این عکسها تماشا کنیم. زمستان امسال بیشتر شبیه بهار هست. امیدوارم که زمستان پرباری داشته باشیم. همچنین امیدوارم که روزهایمان در طبیعت زمستانی و در باطنمان همیشه بهاری باشد.

من

سلام استاد زمستونتون به کام استاد شما گفتین امتحان هنر رو خیلی سخت میگیرین فقط خاستم بگم اخه هنر که2-3 داره یه کم هوای این قشر ستمدیده بینوا بیچاره بی پناه((دانشجو))را داشته باشید بذارین قشنگیه زمستون به ما هم خوش بگذره