تصاویر پست قبلی

جلد مجله تاریخ و فرهنگ

 


صفحه اول چاپ اول کتاب تاریخ اسلام

 

 

دستخط دکتر فیاض

 

اولین گروه دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی. ردیف جلو، نفر اول از سمت راست دکتر فیاض است.  در  آخرین ردیف نفر وسط دکتر علی شریعتی است.

/ 5 نظر / 6 بازدید
89/1

استاد چرا اسم طراح جلد را داخل نشریه نیاوردید؟

مهدیخانی

سلام استاد. عکس دسته جمعی اولین گروه دانشجویان رشته ادبیات با اساتیدشان هم، نشانگر مهارت گذشتگان در عکس گرفتن است، افراد بر روی پله ها ایستاده اند و همه به خوبی در عکس پیدا هستند. عکس های دسته جمعی ای که ما امروزیها می گیریم باید چند نفر بنشینند، چند نفر خم بشوند و... با این حال باز می بینی که چند نفر در کادر نمی افتند، چند نفر پشت سر نفر جلویی نا پیدا می شوند و...

مهرداد صدقی

تبریک عرض می کنم. امیدوارم که انتشار نشریه سالیان سال ادامه داشته باشد و مرجع مهمی برای علاقمندان به تحقیق در این رشته را فراهم آورد. از شیوه کار و به سرانجام رساندن برنامه های شما خیلی لذت می برم و برایم آموزنده است.

حقا که تاریخچیه هستی یه. نه پیشرفتیه در طراحی یه. نه علاقه ایه به تنوعیه. بخواهی یه نخواهی یه گذشته می کشی یه تو را! نه؟ استاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااووووووود

سارا

باز هم سلام این عکس دانشجویان دانشکده ادبیات خیلی قشنگه. کاش که دکتر فیاض الان بود و از حضور ایشان فیض می بردیم. هر چند که فیاضها امروزه کم نیستند.