از یک مصاحبه

روز دوشنبه 23 بهمن، در بعضی از سایت های اینترنتی مصاحبه ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد. در بخش کوتاهی از این مصاحبه در باره یکی از حوادث اواخر دوره جنگ یعنی بمباران شیمایی حلبچه، سخن به میان آمده است. آن را بخوانید:

«... از مواردی که به من خیلی ضربه روحی زد، منظره بعد از بمباران شیمیایی حلبچه بود. منظره کشتارهای وحشتناکی بود. وقتی به حلبچه رفتم و دیدم که چه اتفاق بزرگی افتاده که یک دولتی مردم خودش را این‌گونه کشتار کرده، یک دفعه روی پاهایم مدتی ایستادم. دم یک خانه‌ای رفتم و دیدم از همین پله‌‌ها که مردم پایین می‌آمده‌اند، مرده‌اند. دیدم جنازه‌های زیادی در زیرزمین افتاده که می‌خواستند به آنجا پناه ببرند که در راه مرده بودند. تنفس این مواد آنها را کشته بود و همین مقدار کافی بود. اطراف شهر گشتیم و در یک راه روستایی رفتیم که خاکی هم بود. در دو طرف جاده مردم افتاده و مرده بودند از زن، بچه، پیرمرد، جوان. سر یک چشمه آبی رسیدیم، دیدم خیلی‌‌ها می‌خواستند با آب صورتشان را بشورند، چون فکر می‌کردند که این آب برای آنها نجات‌بخش است، در همان جا مرده‌ بودند در حالی که نصف بدنشان در آب و نصف دیگر بیرون بود. منظره‌های خیلی وحشتناکی بود. همه اینها فیلم‌برداری شده و اگر فیلم آن را در آن زمان منتشر نکردیم، به خاطر اینکه دیدیم مردم خیلی وحشت می‌کنند. این موضوع از لحاظ روحی به من آسیب زد و من فکر کردم که جنگ دارد به اینجا می‌رسد و واقعاً در تاریخ خوانده بودیم که چند هزار کشته در یک روز در یک شهر را دیدیم که در حال اتفاق افتادن در این جنگ است. تصور کردم که اگر فرض کنید عراق این بمب را در تبریز بیندازد - برای عراق چیز سختی نبود چون هم موشک‌هایش و هم هواپیماهایش می‌رسیدند - چه اتفاقی می‌افتاد؟»

/ 2 نظر / 5 بازدید
89

سلام استاد وقت بخیر خاطره جالبی بود. یادم می آید در اواخر جنگ ، در تهران احتمال حمله شیمیایی داده می شد و یک نوع آژیر مخصوص و آموزش های خاص در نظر گرفته شده بود و در سیما تعلیم داده می شد.

یک کارگر

استاد ارجمند باعرض سلام ...با خواندن مطالب دیگر وهمچنین مطلب حاضر وفارغ ازاینکه با چه نیتی آن را منتشر کرده اید. 1- کمی امیدوارشدم که هنوزکسانی در کشورهستند که بانوشتن مطالبی نغر . خواننده رابه وجد می آورند 2-حقیقت را فدای مصلحت نمیکنند 3- مطالبشان شاید تلنگری باشدبه کسانی که درهیاهوی زمانه نادیده انگاشته شدن واقعیت ها وهم گام با شرایط امروز سیاسی و اجتماعی کشورسخنانی رابر زبان میاورندکه اگرکسی آن دوران رادرک نکرده باشد گمانی میکند ما در بغداد نیرو تخلیه کرده بودیم وبرخی سیاستمداران با خیانت به کشور مانع شده اند.