حسب حال

این روزها که می گذرد

...

سرم خیلی شلوغ است

تا حدی که نمی رسم ماهروز را بروز کنم

گفتم این یادداشت را بنویسم و عذرخواهی کنم

بعد که فکر کردم دیدم چندان هم بد نیست؛

این هم خود حسب حالی است و نوعی بروز کردن ماهروز

/ 6 نظر / 5 بازدید

سلام استاد خدا قوت ...

عدالت برای همه

و قوت قلبی برای خوانندگان پیگیر. همواره به روز و بهروز باشید.

امیررضا

سلام استاد امیدوارم ایام به کام باشد خدانگهدار

علومی

سلام استاد سرتان سلامت

محسن حسینی کومله

با سلام متن جالبی بود. ماهروزتان بروز باد

همه پسند

درود خدا قوت بدرود