زنده رود ؟

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

گرچه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد...

گرچه صد رود است در چشمم روان

زنده رود باغ کاران یاد باد...

"حافظ"

/ 7 نظر / 7 بازدید

خوبه نیست ببینه زنده رود حالا دیگه مرده رود!

89/1

این همه سد ساختیم که کشور آباد بشه اما زهی آبادی... زاینده رود خشک، دریاچه ارومیه در حال نابودی و ...

زاینده رود ترک برداشت - طومار شیخ بهایی درهم پیچید حالا دیگر همه اصفهانی‌ها رودی را که برایشان مظهر همه چیز بود شبیه یکی از زیر گذرهایی می‌بینند که ماشین‌ها در آن جاری می‌شوند و شاید دیری نپاید که مسیر غرب به شرق اصفهان را کسی روبان ببندد و کس دیگری قیچی به دست بگیرد تا افتتاحش کنند.

صدقی

پیامدهایی از رشد جمعیت و شیوه های مدرن زیستن در شهرها همراه با نداشتن فرهنگ حفظ محیط زیست. مطمئنا در آینده نزدیک مثال های بیشتری می توان برای این مصیبت ارائه کرد. باید زودتر به خودمان بیاییم.

دیوان سالاری

روزی که چوک تشنه از این آب پر گشود «خواجو» به ریگ تَرَک خورده می سرود: آری چکاد مرگ چو نیشی چکیده است بر مرده ریگِ کفن پوشِ زنده رود

89

سلام استاد من می ترسم چند سال دیگر بستر رود را تغییر کاربری دهند و آنجا را تبدیل به پارکینگ و فروشگاه و... نمایند مانند آنچه با بستر رود خانه قم کردند و تنها نامی از زاینده رود باقی بماند . خدا می داند چه بر سر روستاها و کشاورزی منطقه آمده است .

س

شاخه های بید مجنون، دیوانه ی صدای تو بودند و اکنون سر به زیر و مغمومند!