دیدگاه مورخ

« دیدگاه یک نویسنده ( مورخ ) غالبا بازگو کننده زمانی است که در آن به سر می برد تا دورانی که در باره آن می نویسد ».  گیبون

 

به نقل از کتاب  تاریخ چیست؟، نوشته ئی. ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد، چاپ ششم، ص 156

/ 1 نظر / 7 بازدید
صدقی

در مورد خلق اثر هنری هم چنین است. در اثر هنری عموما زمان خلق اثر در تار و پود آن ثبت می شود و می توان از طریق تحلیل آثار هنری به حقایق جالبی از زمان خلقش پی برد. بنابراین در گذر زمان شاید ارزش آثار هنری نه به خاطر موضوعش بلکه به خاطر ثبت مفاهیمی که در جریان آفرینش اثر دخالت داشته باشند اهمیت پیدا کند. مفاهیمی که فرهنگ و دوره زمانی هنرمند به او القا کرده است.