روزنامه

به یکی از آشنایان که میهمان ما بود و برای انجام کاری از خانه بیرون می رفت، سپردم که سر راه از دکه روزنامه فروشی برایم روزنامه اطلاعات امروز را بگیرد. وقتی برگشت، دیدم روزنامه دیروز را گرفته است. روزنامه امروز نرسیده و نسخه های باقی مانده از دیروز روی دکه بوده است، ایشان هم به تاریخ روزنامه نگاه نکرده و یک شماره از روزنامه دیروز را برداشته بود. روزنامه دیروز هم که معلوم است، حتی اگر آن را نخوانده باشی، هیچ رغبتی را در آدم برنمی انگیزد که آن را ورقی بزند یا از آن چیزی بخواند. یک ضرب المثل انگلیسی هم هست که می گوید" هیچ چیز کهنه تر از روزنامه دیروز نیست". به هر حال خواستم بگویم که هنگام خرید روزنامه به تاریخ آن دقت کنید. 

/ 5 نظر / 5 بازدید
نبی

سلام بردوست واستاد بزرگوارم روزنامه دیروز خواندن مانند دیدن بازی فوتبالی است که پخش زنده نباشدجالب است که اگر روزنامه چند سال قبل رابخوانیم نه تنها ملال آور نیست بلکه نکات زیبایی رامی توان درآن دید که قبلا" به آن توجه نکرده ایم

س

شاید آن کاغذی که مچاله شد، حرفی برای گفتنت داشت !!

س

ببخشید ضمیر مفرد برای شما به کار بردم. مقصودم تلمیحی بود به شعر هیوا مسیح، شاعر معاصر ..... شاید آن کاغذ مچاله که در باد می دود حرفی برای تو دارد سطری نشانی راهی خیالت من از این همه فریب که در کتابخانه های دنیا به حرف می ایند و در روزنامه های تا غروب می میرند چیزی نفهمیده ام ؟ ........

دانشجو

اسمش روشه روزنامه نه دیروزنامه/استاد بابت همه زحمت ایی که در حق دانشجویان می کشیدف متشکرم.

مهدی رجایی

حضرت استاد با سلام فرمایش شما کمی مرا به فکر واداشت که این کتابخانه ملی چرا روزنامه های قدیمی را تجدید چاپ میکند|؟؟ وقایع افتاقیه ایران دولت علیه ایران اختر ... بابا شما اهل تاریخ دیگه چرا ؟؟؟؟؟؟