ایستگاه متروک

فروردین ماه ٨٨

 

 

 

دیماه ٨٨

 

همانگونه که می بینید در این فاصله تغییری که رخ داده کم شدن تنها قفسه موجود در این ایستگاه است. جز این هرچه هست همان است که بود؛ یک ایستگاه خالی با سه امضاء.

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
رامک

استاد عکس ها که دیده نمی شوند!

یان سباستین

سرنوشت جایی که مشتری ندارد همین است. اگر کتاب می گذاشتند شاید بدتر می شد. همان بلایی به سر کتابها می آمد که بر سر کتابهای اتوبوسها آمد. من به چشم خودم دیدم که خانمی در اتوبوس از برگه های کتاب به عنوان دستمال برای پاک کردن دست خود استفاده کرد!

فرشته

بازم جای شکرش باقی نیتش که کردن !جاشم که گذاشتن!حالا کم کم کتابشم میارن!کدوم کاراشون درسته که این یکیش باشه واقعا نمیدونم اخرش به کجا میرسیم بااین برنامه ریزیای دقیقمون[متفکر] [خنثی]