تحفه دوست

تشکیلات اسلامی عنوان فارسی کتاب النظم الاسلامیه انورالرّفاعی است که توسط دوست گرامی من، دکتر سیدجمال موسوی، به فارسی ترجمه شده و مدتی پیش توسط انتشارات آستانقدس رضوی (به نشر) منتشر شده است. این کتاب می تواند درسنامه بسیار مناسبی برای درس «تاریخ تشکیلات اسلامی» در گروه های تاریخ و تمدن اسلامی باشد. دکتر موسوی در مقدمه کتاب دو سه جا هم از سر بزرگواری از این دوست خود نام برده و او را نواخته است.

یادم می آید چهار پنج سال پیش برای شرکت در جلسه ای به دانشکده الهیات دانشگاه تهران رفته و مطابق معمول در دفتر دکتر موسوی رحل اقامت افکنده بودم. ایشان کتاب النظم الاسلامیه را نشانم داد و گفت: دوست دارم آن را ترجمه کنم. گفتم: چرا شروع نمی کنی؟ دکتر در لب تاپ خود صفحه ای باز کرد. بسم الله ای نوشت و سطر اول کتاب را ترجمه کرد. گفتم: سیدجان نگران نباش ناشرش هم پیدا می شود.

به مشهد که برگشتم، چند روز بعد از انتشارات آستانقدس رضوی تماس گرفتند که آیا کار انتشاراتی مناسبی دارید که چاپ کنیم؟ گفتم: من ندارم اما دکتر موسوی دارد. در باره کتاب و مؤلف و مترجم توضیحاتی دادم. پذیرفتند. تماس هایی برقرار شد و به نشر مرا به عنوان داور انتخاب کرد. بزودی ناشر و مترجم قراردادی امضاء کردند و کار پیش رفت. ترجمه متن عربی که تمام شد، دکتر موسوی و ناشر ویراستاری علمی آن را به من سپردند. با علاقه تمام این کار را پذیرفتم و به پایان بردم. تمام متن فارسی را با متن عربی سطر به سطر و کلمه به کلمه تطبیق دادم و نکاتی را ثبت کردم و یادآور شدم. مراحل نشر اندک اندک پیش رفت و سرانجام کتاب اواخر سال گذشته از زیر چاپ درآمد؛ با طرح جلد و فونت و صفحه آرایی خوب و مناسب. پیشنهاد می کنم کتاب را بخوانید و از محتوی و ترجمه خوب و درست مترجم و دقت نظرهای علمی ایشان بیاموزید و لذت ببرید. دکتر موسوی متخصص تاریخ تشکیلات اسلامی است، عربی را خوب می داند و به فارسی بسیار سلیس و روان می نویسد.

اخیرا که به تهران رفته بودم، دکتر موسوی نسخه ای از کتاب را به من هدیه کرد. او خیلی اهل شوخی نیست، اما در صفحه اول کتاب به جدی و شوخی نوشت: «تقدیم می شود به دوست ارجمند و فرهیخته ام عبدالرحیم قنوات دام ظلّه العالی علی رئوس احبّائه و طلّابه».

/ 1 نظر / 46 بازدید
حاجری

تهران تشریف میارید، علاوه بر اتاق دکتر موسوی می توانید کوی هم بیایید و مهمان ما باشید یا اینکه خبر کنید تا شما را ببینیم استاد. مشتاق دیداریم