چرخش زبانی تاریخ

تقریبا در دهه 60 [میلادی]... [درعرصه تاریخ] پرسش ها و مسائل مربوط به اینکه « ما چه چیزی می شناسیم و چگونه آن را می شناسیم »، کم کم جای خود را به پرسش های مربوط به اینکه « چه چیزی می گوییم و چگونه آن را می گوییم » داد. برخی این تحول را « چرخش زبانی تاریخ » می نامند.

 

مایکل استنفورد، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی، ص 375

 

در توضیح این مطلب باید گفت:

تا پیش از این تحول، مدعای اصلی مورخان این بود که می توان به کنه حقایق و حوادث تاریخی پی برد. به همین دلیل آنان گزارش ها و روایت های تاریخی را برخوردار از « عینیت » می دانستند. اما پس از این تحول - کم و بیش - از این ادعای بزرگ دست شستند و بیش از توجه به کنه حقایق و حوادث تاریخی، به بررسی در باره تاریخ (به عنوان یک رشته علمی) و روش های آن پرداختند و توجه خود را از « شناخت وقایع » به « شناخت گزارش وقایع » معطوف کردند.

/ 2 نظر / 9 بازدید
صدقی

سلام. این طور که به نظر می آید امروزه اندیشمندان تمام آن چیزی که ذهن انسان دریافت می کند (فاعل شناسا) را اساس واقعیت بیرونی نمی دانند.هر چند که بعد از دکارت در3قرن گذشته محور تفکر غرب به صورت افراطی اصل را بر ذهنیت قرار داده بود اما امروز کمی به سمت تعدیل این مفهوم گام هایی برداشته شده است. شاید هم دلیل دیگر چرخش زبانی در هر عرصه ای به خاطر تولیدات تئوری های گوناگون و متفاوتی باشد که موجب شده یک نوع عدم قطعیت در صحت ادعاها دانشمندان را به سمت طبقه بندی روش های بیانی در آن علم جلب کند. به عبارت دیگر بیشتر روش شناسی یک موضوع مورد توجه قرار گرفته شده است.

حاجی محمد

حرف آقای استنفورد که برای من مفهوم نبود. اما کلام شما را تا حدی فهمیدم. کاش همیشه وقتی جمله ای را نمی فهمم، یک اهل فن باشد که آن را توضیح دهد.