مواجهه با تاریخ

تاریخ عبارت است از حوادثی که در گذشته به وقوع پیوسته است؛ خوب و بد، زشت و زیبا، شادی آفرین و غم افزا و... حوادث تاریخی یک دست نیستند؛ این گونه نیست که همه ما از همه آنها خوشمان بیاید یا اینکه از همه آنها ناراحت شویم. ممکن است واقعه ای تاریخی موجب ایجاد غرور در ما شود، ولی در فرد یا قومی دیگر احساس تحقیر را دامن بزند. ممکن است ما از خواندن یا شنیدن گزارش حادثه ای ناراحت و خشمناک شویم، ولی فرد یا گروهی دیگر از آن احساس شادی و شعف کنند. این طبیعت حوادث تاریخی است. در این میان عکس العمل مورخ محقق در برابر حوادث مختلف تاریخی نباید از جنس عکس العمل های عوام باشد، مورخ دقیق و عالم نباید همانند دیگران با خواندن و پرداختن به حوادث تاریخی دچار احساس تفاخر یا سرخوردگی شود. به بیان دیگر مورخ محقق باید ظرفیت مواجه شدن معقول و منطقی با حوادث تاریخی را داشته باشد. چنین مورخی به دلیل داشتن همین وی‍ژگی، هیچ گاه به سراغ تحریف حوادث تاریخی نخواهد رفت. هیچ گاه واقعه ای را بزرگ نمایی نخواهد کرد، هیچ گاه یک واقعیت تاریخی را کتمان نخواهد کرد. هیچ سند تاریخی را از بین نخواهد برد، هیچ مدرک تاریخی را دست کاری نخواهد کرد و هیچ گاه به نفع تصورات خود یا دیگران واقعیتی تاریخی را مغفول نخواهد نهاد. سالها پیش کتاب "تاریخ اسلام" را نوشته و آن را آماده چاپ کرده بودم، ناشر، ویراستار محترمی را به ویراستاری متن گمارده بود. در متن آورده بودم که بعد از شکست بدر، ابوسفیان مطابق یک سنت جاهلی سوگند خورد که تا انتقام کشتگان بدر را نگرفته، چیزهایی را برخود حرام کند، از آن جمله با هیچ زنی نزدیکی نکند. ویراستار این جمله را خلاف اخلاق و عفت عمومی تشخیص داده بود، اصرار می کرد که آن را تغییر دهید. گفتم به جای آن، چه جمله ای بگذارم؟ گفت: بنویس: " سوگند خورد که لباس از تن بیرون نیاورد ". گفتم: اولا من مانند شما تصور نمی کنم که دیوار اخلاق و عفت عمومی در جامعه ما این قدر کوتاه باشد، که این جمله از آن بگذرد. ثانیا این که شما می گویید، معنی اش این است که ابوسفیان سوگند خورده که شنا نکند، حمام نرود و اصلا لباس های چرک و کثیفش را هم عوض نکند. آیا واقعا آنچه در تاریخ آمده، این است؟ چندی پیش در جلسه دفاعیه دانشجویی، یکی از داوران محترم با نیت خیر، ایرادی مطرح کرد. ماجرا از این قرار بود که آن دانشجو در متن پایان نامه خود، بر اساس منابع تاریخی آورده بود که سده ها قبل در شهری، در سال قحط و گرسنگی، گروهی از مردم برای رهایی از مرگ محتوم، سقف مسجد شهر را خراب کردند و تیرهای چوبی آن را درآوردند و فروختند که با پول آن سد جوع کنند. داور محترم معتقد بود که طرح این مطلب بازتاب خوبی نخواهد داشت. بنده کاری ندارم که اصولا در فقه هم در حال اضطرار بسیاری از حرام های بزرگ موقتا حلال می شود، نیز کاری ندارم که در همان دوره ها، یک سلطان غزنوی، در همان شهر، در روز جمعه و بعد از پایان نماز، دستور داد درهای مسجد را بستند و سربازان او تمامی نمازگزاران را به جرم مخالفت با فرماندار او، از دم تیغ گذراندند، همچنین کاری ندارم که مطابق گزارش های تاریخی مکرر، در قحطی های مختلف، مردم گرسنه از سر ناچاری به خوردن حیوانات حرام گوشت و گاه حتی انسان ها پرداخته و کارهای دیگر کرده اند که خراب کردن سقف مسجد در مقایسه با آنها شاید چندان عجیب نیاید. از اینها همه می گذرم، ولی آخر با این روایت تاریخی چه باید کرد؟ این ممکن و بسیار خوب است که محققی برود بررسی کند و ثابت کند که این گزارش دروغ است و مردم آن شهر چنین کاری مرتکب نشده اند، ولی تا وقتی نادرستی این گزارش اثبات نشده، ما این اجازه را نداریم که صرفا برای خوش آمدن یا نیامدن کسی آن را کتمان کنیم. اکنون به سراغ موضوعی نزدیک تر بیایم که از قضاء متعلق به همین وبلاگ ماهروز است. چندی پیش پستی را با عنوان " شاه و شاعر " به مقایسه آخرین شاه ایران و بانوی شاعر، خانم پروین اعتصامی، اختصاص داده بودم. بهانه اصلی این مقایسه عکسی بود که در دانشنامه ویکی پیدیا منتشر شده و در اختیار ملیون ها نفر از مراجعه کنندگان اینترنت است. این پست مطابق معمول بازتاب هایی داشت که مراجعه کنندگان محترم در قالب کامنت هایی برای این جانب ارسال کردند، اما نکته جالب این بود که در این میان دو سه نفر، از قرار دادن عکسی از خانم پروین اعتصامی بدون چارقد و روسری انتقاد کرده بودند و گفته بودند که با این کار چهره نجیب این بانوی شاعر مخدوش شده است. بیایید یک بار دیگر قضیه را از ابتدا تا به امروز مرور کنیم تا ببینیم درست و نادرست کدام است: خانم پروین اعتصامی در طول حیات کوتاه خود، گاه با روسری و گاه بدون روسری در انظار ظاهر شده است. از ایشان عکس های متعددی نیز باقی مانده است. اگر به موتور جستجوی گوگل نام این شاعر را بدهید، تقریبا تمامی این تصاویر را در اختیار شما قرار می دهد. این تصاویر دو دسته اند: در یک دسته پروین با روسری و چارقد دیده می شود و در یک دسته دیگر بدون روسری و چارقد. یکی از این عکس های بدون روسری و چارقد همین عکسی است که بنده در وبلاگ خود از آن استفاده کرده ام. دلیل آن هم معلوم است. در میان عکس های پروین تنها عکسی که می توانست موجب نوشتن آن مطلب شود، همان عکس بود. حال در این میان بعضی که تنها عکسی که از پروین اعتصامی دیده اند، عکس کتاب فارسی مدرسه شان است، خرده گرفتند که شما با این کار چهره نجیب این بانوی شاعر را مخدوش کرده اید و جالب تر اینکه در مقام موعظه گر و مرشد برای بنده ابراز تأسف هم کردند. به نظر من در این میان حقایقی نادیده گرفته شده، یعنی اصولا بعضی اذهان تا این درجه پیچیدگی و پختگی ندارند که به چنین حقایقی توجه کنند. اولا بی حجاب ظاهر شدن خانم اعتصامی در انظار، ناشی از تقارن آخرین سالهای حیات ایشان با ماجرای کشف حجاب رضاخانی است. در آن واقعه زنان جامعه ما دو دسته شدند: اکثریت با آن مخالفت کردند و چون قادر به مقابله با زور و فشار حکومت نبودند، سعی کردند در خانه بمانند و در انظار ظاهر نشوند. نمونه آن مادر بزرگ بنده که تا آخر عمر، آجان همسایه ما را که روزی در کوچه با باطوم به او حمله کرده و چادر از سرش کشیده بود، لعن و نفرین می کرد. اما گروه کوچکتری هم بودند که کمابیش این وضع را پذیرفتند و به زور یا رغبت با آن همراه شدند. بنده از دیدگاه خانم اعتصامی در باره حجاب خبری ندارم، اما به هر حال همه قرائن و شواهد حاکی از این است که این بانوی نجیب و فاضل جزء گروه دوم بوده و اصولا اشتغال ایشان در کتابخانه دارالمعلمین عالی در آن سالها نیز بدون این کار ممکن نبوده است. بر این اساس اگر کشف حجاب و گرفتن عکس بدون چارقد و روسری خوب است یا بد، گناه یا ثواب آن متوجه حکومتی است که دستور کشف حجاب داده و کسی است که به هر دلیل این امر را پذیرفته است. در این وسط بنده کاره ای نیستم. جالب اینکه این جنابان به خانم اعتصامی ایرادی نگرفته اند، ولی به بنده اشکال کرده اند که شما چرا این عکس را نشان داده اید؟ من بارها در کلاس درس به دانشجویان نیز گفته ام که گویا از نظر بعضی، مسؤولیت اعمال شخصیت هایی که ما در تاریخ از آنها بحث می کنیم هم متوجه ماست! نکته دوم اینکه بنده نه عکاس این عکس بوده ام، نه این تصویر به طور اختصاصی در اختیار بنده بوده است و نه حتی این جانب اولین منتشر کننده آن بوده ام. اینان گویی متوجه نیستند که عکسی که در دانشنامه ویکی پیدیا منتشر شده در چه سطحی در دنیای اینترنت در اختیار همگان قرار گرفته. خنده دار است اگر آنها نفوذ وبلاگ کوچک مرا که روزی چند ده بازدید کننده بیشتر ندارد با شمار مراجعه کنندگان ویکی پیدیا مقایسه کنند. ضمنا گمان خود من این است که این عکس به دلیل اینکه در جریان یک بازدید رسمی گرفته شده، در همان روزگار در مطبوعات نیز چاپ شده باشد. اما نکته سوم. خوب حالا از اینها گذشته، پیشنهاد این دوستان برای رفع این مشکل چیست؟ با این عکس چه باید کرد؟ باید آن را پاره کرد؟ باید آن را پنهان کرد؟ باید آن را با فتوشاپ دست کاری کرد و در آن روسری و چارقد بر سر خانم اعتصامی گذاشت؟ خوب است واقعا بنشینند فکری کنند و پیشنهادی بدهند. ختم کلام اینکه به نظر من مشکل اصلی این قبیل افراد، نداشتن شجاعت کافی برای روبرو شدن با حوادث و اتفاقات تاریخی است. این دوستان به شکل عجیبی چشم خود را بر بعضی واقعیت های مربوط به شخصیت های تاریخی می بندند و به این وسیله آنها را یا سفید سفید می بیینند و یا سیاه سیاه. آنها آن پروین اعتصامی را می شناسند که تنها یک عکس و یک شعرش در کتاب فارسی مدرسه شان چاپ شده؛ نه حاضرند عکس های دیگر او را ببینند و نه حتی اشعار دیگرش را بخوانند. برای آنان همان کتاب فارسی مدرسه کفایت می کند. جسارتا باید عرض کنم که همان نیز برایشان زیاد است.

/ 17 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
89

سلام استاد بخاطر اشتباه تایپی عذر خواهی می کنم [خجالت] اما جناب آقای حاجری با سلام و تشکر از توجه و دقت شما ، اگر به عناوین مطالب وبلاگ سری بزنید و نظرات خوانندگان محترم را در مطالب مربوط به ماه های تیر و بهمن بخوانید تا حدودی متوجه علت جمله من خواهید شد . باز هم از حسن توجه شما سپاسگزارم

پایان نامه!!!!!!!!!!!

سلام بر علم دوستان عزیزسلام. خبی انشالا؟ جا داره منم بخاطر اشتباه تایپیم عذر خواه باشم.آخه نه اینکه از کافی نت استفاده میکنم بعضی وقتا بخاطر عجله اینطوری میشه.

من

چه جواب دندان شکنی...

محمدحسن جمشیدپور

غلغلک یا قلقلک به هر دو شیوه‌ی نگارش در ادبیاتِ فارسی به کار رفته اما با «غ» مرسوم‌تر است. بنگرید به لغت‌نامه‌ی دهخدا

با حرفاتون موافقم استاد.

تاریخنگر

با سلام، یه سوال خدمتتون داشتم:خود شما در مواجهه با تاریخ چه رویکردی دارید؟به عنوان مثال:آثاری مثل «شاهراه اتّحاد» حیدرعلی قلمداران رو خوندید؟برام جالبه که بدونم نظرتون راجع به این اثر و نحوه ی «مواجهه اش با» رویدادی «تاریخی» مثل سقیفه چیه؟

ح م

سلام درود بر پشتکار و فعالیتهای خستگی ناپذیر شما. موفق باشید

صدقی

از این که منصفانه اظهار نظر می فرمایید و این ویژگی را در میان مطالبتان گسترش می دهید از شما تشکر می کنم.

مسافر

تاریخی که هست و تاریخی که می نویسند. شاید ایراد کار این باشد که تاریخ نویسان ما اغلب تاریخ را برای عوام می نویسند و کم کم فراتر از آن برای خوشایند آن ها یا منصفانه تر برای پذیرفته شدن توسط آن ها. در تاریخ دین ها مسئله قوی تر می شود. طبیعی است که برای مردم سخت باشد پذیرفتن خیلی اخبار تاریخ اسلام و خب به نظر این گروه تاریخ دانان هر چه بیشتر پنهان شود بهتر است هر چند در خلوت علمی خود سری به تایید و البته تاسف تکان دهند.

دوباره من

مطلبی که در مورد پروین اعتصامی گذاشتید اصلا مربوط به تخصص شما که تاریخ اسلام است نبود و بر اساس مطالعات تاریخی شما نبود که شما حالا دارید از چیزی با عنوان مواجهه با تاریخ حرف می زنید.