آهنگری خرس !

1. رپر مشهور، امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو، در خصوص دزدیدن، آزار جنسی و قتل آتنا، کودک هفت ساله پارس آبادی، اظهار نظری فقهی کرده و عدم رعایت حجاب توسط این کودک را عامل این حادثه دانسته است! بر اساس نظر این مفتی!!! دختران قبل از نه سالگی نیز باید حجاب داشته باشند.

2.  در دبیرستان معلمی داشتیم که کلمات قصار و ضرب المثل های نغزی می گفت که در ذهن می ماند و هیچ گاه از یاد نمی رفت. او یک بار برای تعریض به کسی که در جایگاهی نشسته بود که لیاقت آن را نداشت گفت: " خرسُ آوردن آهنگری".

/ 3 نظر / 284 بازدید
یاوری

و در کلیله و دمنه نصرالله منشی حکایتی خواندنی از بوزینه‌ایست :بوزنه ای درودگری را دید که بر چوبی نشسته بود و آن را می‌برید و دو میخ پیش او، هرگاه که یکی را بکوفتی دیگری که پیشتر کوفته بودی برآوردی. در این میان درودگر بحاجتی برخاست، بوزنه بر چوب نشست از آن جانب که بریده بود، انثیین او در شکاف چوب آویخته شدو آن میخ که در کار بود پیش ازانکه دیگری بکوفتی برآورد. هر دو شق چوب بهم پیوست، انثیین او محکم در میان بماند، از هوش بشد. درودگر باز رسید وی را دست بردی سره بنمود تا دران هلاک شد. و ازینجا گفته‌اند «درودگری کار بوزنه نیست.»

من

اه اه چه بی ادبانه. حالا چون از رئیسی حمایت کرده این طوری عقده گشایی نکنید

من

احتمالا منظور امیرحسین مقصودلو رعایت نکردن حجاب توسط دیگر زنان بوده نه آتنا