مرحوم تاریخ!

در نشستی تاریخی شرکت کرده بودم. شرکت کنندگان بسیار بودند و همگی از تحصیل کردگان رشته تاریخ. قرار بود در ابتدای برنامه، کسی سخنرانی کند. دیر آمد و به همین دلیل برنامه با حدود نیم ساعت تأخیر شروع شد. قرار بود 10 دقیقه حرف بزند. رعایت نکرد و حدود 40 دقیقه چیزهایی گفت؛ به حضار  توصیه هایی کرد که اینچنین و آنچنان تحقیقات تاریخی کنید. برای نشان دادن اینکه ایشان هم اهل بخیه است، به سلسله قاجاریه اشاره کرد. گفت: این سلسله در سال 653 هجری تأسیس شده است ( یعنی 800 سال پیش). حضار پوزخندی زدند. ادامه داد و به مناسبت سخن گفتن از قاجاریه به کتاب ناسخ التواریخ اشاره کرد. ناسخ التواریخ از کتاب های مشهور دوره قاجار است که توسط محمد تقی سپهر نوشته شده است. کتاب و نویسنده آن نزد اهل تاریخ از کفر ابلیس هم مشهورترند. اما تعبیری که سخنران محترم در باره این کتاب به کار برد عجیب بود؛ گفت: « مرحوم ناسخ التواریخ » ( نام کتاب را به جای نام نویسنده آن به کار برد ). حضار زدند زیر خنده. با خودم فکر کردم که « مرحوم تاریخ »، ...

/ 8 نظر / 6 بازدید
خورشید

سلام استاد چه نشان خوبی از مرگ تاریخ نشان دادید. ممنون

استاااااااااااااد چرا عکس بی کله گذاشته اید. آدم احساس می کند تاجی بر سر دارید که نخواسته اید رویت شود!!!!! مرحوم تاریخ![نیشخند]

Good title! It is so sad. But you are right Dr. Ghanavat. There are many of these non-Experts in our scientific society. That s why we can’t uses the history in the right way.

رحمتی

فکرنمیکردم هنوز چنین کسانی باشند که باعث مرگ تاریخ می شوند. چه اعتمادبه نفسی هم داشتند!

مهدیخانی

عرض سلام و ادب. باید گفت:«علی [التاریخ] السلام» ، با این پا در کفش تاریخ کردن ها!

دیوان سالاری

سلام استاد. یکی از اساتید بزرگ تاریخ که کباده تحقیق به دوش می کشه و مقالات انگلیسی هم می نویسه، در یکی از مقالاتشون نوشته بودند: buyid califate در پاورقی: حسن رکن الدوله بویهی.

"روزنامه غزوات هندوستان" می خواندیم. با خودمان گفتیم همین طور یواشکی البته، که این استاد ما سلطان هم نشد تا دست کم مثل این غیاث الدین علی یزدی در کتاب تاریخمان بنویسیم: "... از ناصیه ی خجسته و ابروان فرخنده ی او نور سلطنت ساطع بود و از سیمای ملکوتی و چهره ی درخشان او علائم سلطنت پیدا..."(ص36) بعد هی این عکس شما را دیدیم و یک حیف به حیف های زندگی مان اضافه شد!

مرتضي دهقان نژاد

آقاي دكتر قنوات سلام خيلي كنجكاو شدم تا اسم اين برادر عزيز را بدانم در صورت امكان ما را محروم نكنيد. آخر در اين روزگار فقر تاريخيگري وجود چنين افرادي غنيمت است . سايه عالي مستدام