امام حسین بن علی (ع):

النّاسُ عَبیدُ الدّنیا و الدّینُ لِعقٌ عَلی اَلسِنتهِم یَحُوطُونَه ما دَرَّت به مَعائِشُهُم.

مردم بنده دنیا هستند؛ دین را تنها بر زبان می دارند چنانکه زندگانی خود را با آن سر و سامان دهند.

/ 2 نظر / 7 بازدید
یک دانشجو

واقعا!!!!!!!!!!!

مسافر

درختان ایستاده می میرند...