تاریخ علمی

تاریخ را نمی توان علمی نوشت مگر آنکه مورخ تجربه ی قومی را که دارد افعالش را حکایت می کند در ذهن خود باز آفریند.

 

 

آر. جی . کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه ی علی اکبر مهدیان، ص 55

/ 0 نظر / 7 بازدید