فلسفه

از سقراط پرسیدند: فلسفه چیست؟ گفت: « درست اندیشیدن و دقیق سخن گفتن ».

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدی شریفی

سلام و چقدر سخت است فلسفیدن عیدتان مبارک