ارزش تاریخ

ارزش تاریخ آن است که به ما می آموزد انسان چه کرده است و به این ترتیب انسان چیست.

 

آر. جی . کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ترجمه علی اکبر مهدیان، ص ١٨

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی شریفی

سلام استاد کالینگوود خوب گفته و شما خوب آوردید اما فکر نمی کنم انسان چیست فقط از مطالعه تاریخی او بدست آید زیرا تاریخ بحثی توصیفی است مگر اینکه از این توصیف ها ( در مقام تحلیل امور و صفات تکرار شونده) قانونی در آید که صفت انسان تلقی شود یا بتوان ثابت کرد که طبع انسان فلان جور یا بهمان جور است.

و به راستي انسان چه نيست؟

مسافر

جناب يان سباستين! از لبخند تا گريستن دردناک هزاران صورت ديگر از احساس هست و تاريخ همه ي اين صورت ها را کم و بيش در خود دارد و شايد رنگارنگي متفاوت تاريخ ملت ها از ميزان نمايش همين رنگ هاست.

زهرا رضوانی

تاریخ یک جریان پیوسته و پویا و دینامیک است که با خلق انسان شروع شده است و سرگذشت رشد و بزرگ شدن نوع انسان است. با انسان بوده است و رشد کرده است. در این دیدگاه همه ی ما جزو تاریخ خواهیم بود. و برای این که بتوانیم تشخیص دهیم کجا ایستاده ایم و کجا می رویم، ناگزیر به فهم و مطالعه ی تاریخ هستیم. تاریخ هم دیگر فقط مجموعه ای از حوادث و اشخاص نیست، بلکه این ظاهر تاریخ است و عمق آن ، روحی است که در نهان این حوادث و اتفاقات موجود است و هنگامی می توان ادعا کرد که انسان یک واقعه ی تاریخی را درک کرده و شناخته است که بتوان علل بروز آن و عواقب آن را شناخت. و باید بتوان راههای پیشگیری از یک ضایعه ی تاریخی را به درستی تشخیص داد، که تاریخ دارای دوره های ثابتی است و حوادث تاریخی هر دوره تنها از نظر ظاهر تفاوت می کنند و روح حوادث یکی است. حتی قهرمانان تاریخ نیز یکی هستند و تنها زمان و مکان ظهور آنها تفاوت کرده است.

زهرا رضوانی

تاریخ گذشته ای است که حال را ساخته است و به سوی آینده در جریان است. با قسمت اول جمله ی کالینگود کاملا‘ موافقم ولی قسمت دوم جمله به حوزه تاریخ ارتباطی ندارد زیرا انسان آفریننده تاریخ است. آورد به اضطرارم اول بوجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود زین آمدن وبودن ورفتن مقصود (خیام)[خنثی]

مسافر

سرکار خانم زهرا رضوانی! احتمالا کالینگوود در بخش دوم سخنش انسان به معنای فلسفی را مورد نظر نداشته و مقصودش انسان به معنای مجموعه ای از اندیشه ها و رفتارهایی است که تاریخ او را ساخته است. ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی را استخوان و ریشه ای(مولانا)

زهرا رضوانی

مسافرمحترم! اگر حتی با نظر کالینگود هم موافق باشید این تعبیرتون خالی از اشکال نیست.تاریخ کارش بحث از اندیشه و رفتار نیست همانطور که مورخ کارش نگاشتن اندیشه نیست.

زهرا رضوانی

تاریخ کارش جستجوی گذشته ا ست که هر چیز را می تواند در بر بگیرد.تاریخ اندیشه.تاریخ رفتار و...نه صرفاَ اندیشه و بحث در مورد آن!

شانزدهمین پست تاریخچه!

مسافر

پس به این ترتیب "ارزش تاریخ آن است که به ما می آموزد انسان چه کرده است و به این ترتیب انسان چیست"!