سوغات جنوب

عکس از قنوات

پنج شنبه 10 دیماه 1388، جاده اهواز - رامهرمز

 

هفته گذشته رفته بودم جنوب. برای دیدار با خانواده. سیاحتی در کار نبود. تاریخچه را هم نتوانستم به روز کنم. از این بابت از مراجعه کنندگان محترم عذر خواهی می کنم. دیشب برگشتم. علی الحساب این عکس را به عنوان سوغات جنوب بپذیرید، تا بعد.

/ 2 نظر / 15 بازدید
تولایی

سلام استاد یادم باشه می رم شهرستان از این نوع سوغاتی ها براتون بیارم. عکس عسل، عکس گز، و....

رهر چه از دوست رسد نیکوست.

رسیدن بخیر استاد[لبخند]امیدوارم خوش گذشته باشه که حتما‘ گذشته. به قول شاعر: ما آزمودهایم در این شهر(مشهد)بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش.