تاریخچه امروز

« از دو مفهوم انسان و انسانیت، اولی در کوچه‌ها سرگردان است و دومی در کتابها! »

از نامه استاد محمد رضا حکیمی

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمدرضا حکیمی

آری، باید بکوشیم تا جامعه ما چنان نباشد که درباره‌اش بتوان گفت: «از دو مفهوم انسان و انسانیت، اولی در کوچه‌ها سرگردان است و دومی در کتاب‌ها»! محمدرضا حکیمی

مهدی شریفی

آری اگر کمی به حرفهای استاد تامل کنیم میفهمیم که وضعمان خیلی خراب است اما در بوق و کرنا میکنیم که ما سرآمدیم درجهان هم به لحاظ امور مادی و هم در امور معنوی. درود بر شما و استاد حکیمی