سری به دنیای افسانه ها !

یک محمد اصغر (= محمد پسر اصغر) داشتیم درکرمان، شکسته بند بود – ولی البته کار مؤظف او اذان گفتن در مسجد ملک (= مسجد امام) بود. برای خدا اذان می گفت. یک دکان خرابه جلو مسجد بود؛ مرده ریگ عصر سلجوقیان، آنجا پینه دوزی می کرد. از این راه نان می خورد؛ مجرد و ساده و بی تکلف. اما کار او که اعجاز به شمار می رفت، شکسته بندی بود. پا و دست را با استخوان جداشده پیش او می آوردند و درمان می کرد. دو سه بار اطبا خواستند جلو کار او را بگیرند، بی نتیجه بود. مردم رهایش نمی کردند. شکسته بندی را عملا در گوسفند داری آموخته بود.

صبح زود، اول اذان می گفت، و سپس می آمد توی دالان مسجد می نشست. از گوشه و کنار و از دهات و شهرهای اطراف، دست و پا شکسته ها را بار خر و گاو می آوردند و او جبران می کرد و دستور دوایی می داد و سپس می رفت به پینه دوزی. اغلب، جلو دالان مسجد، بیماران صف کشیده بودند. شنیدم، دکتر هرمان آلمانی، رئیس بیمارستان ارجمند، گفته بود بیاید و در بیمارستان ما کار کند و کمک پرستارها و دکترها باشد و او قبول نکرده بود. گفته بود که در مسجد، محضاً لله کار می کند.

مطلبی که می خواستم بگویم این است که حمید، پسر خردسالم، در کرمان، توی مدرسه پایش در رفته بود. بردیم بیمارستان عکس برداشتند و بستند، ولی افاقه نکرد. بچه شب تا صبح نخوابید و فریاد کرد و پایش هم ورم آورد. بی بی – مادرخانم – گفت: « این بچه دارد از کف می رود. ببرید پیش محمد اصغر، شاید معالجه شود.» با اندکی اکراه، راه افتادیم و بچه را بردیم. پا را مشت و مال داد و بررسی کرد. سپس روی خود را به ایوان مسجد دوخت و به بچه گفت: « آن بالا گنجشک را ببین چطور می پرد.» و در همین لحظه که بچه از خود غافل شد، پا را تکانی داد، ترقی صدا کرد، فریادی از طفل بلند شد و دیگر ساکت ماند و اشکش خشک شد. گفت: « زردچوبه کوفته و پیه و فلان و بهمان ضماد کنید و با پوست درخت سنجد ببندید و پس فردا بیاورید ببینم چه شده است.»

بچه نجات یافته بود. دو سه روز بعد، یک پنج تومانی (پنجاه ریال) و یک سرِ قند برداشتیم و بردیم که تشکر کنیم و هدیه ای داده باشیم. پیرمرد مشغول پینه دوزی بود. هر چه اصرار کردیم، پول را برنداشت. گفت:« هیچ نمی گیرم. اگر بگیرم، اثر از دستم می رود و دیگر معالجات بی نتیجه می شود. شما این اثر را از دست من نگیرید.» التماس کردیم تا کله قند را گرفت و شکست و نصف کرد. نصف آن را تبرکاً برداشت و نصف دیگر را به ما پس داد و گفت: « بروید به امان خدا !».

چهل چراغ، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ص 260-259    

/ 8 نظر / 5 بازدید
آسمان سکوت

سلام استاد من آمدم مشهد اما نتوانستم دانشکده بیایم. کتاب هم آورده بودم ولی بنا به دلائلی نشد حضورا تقدیم کنم. یکی از خانم ها که از خادمان حرم امام رضا(ع) بودند،با من صمیمی شد . کتاب را به ایشان سپردم به شما برسانند. شاید باز هم آمدم. لطفا و حتما ! با سرکار خانم علیزاده نظرتان را درباره ی کتابم بفرمایید که سخت خوشوقت خواهم شد. ببخشید که نتوانستم ادای احترام شایسته کنم.

شاگرد شما

سلام استاد: نمونه عینی این ماجرا هنوز هم کاملا در روستاها ی ایران دیده میشود مطمئنا اگه عینی ببینیند بیشتر خوشتان خواهد آمد.

مهدیخانی

سلام استاد. مطالبی که از دکتر باستانی در وبلاگتون نوشته اید همه خواندنی هستند اما از این یکی بیشتر لذت بردم. حالا چرا دنیای افسانه ها؟ من در دنیای واقعی نمونه هایی از این موارد را دیده ام.

کاش ما هم یک محمد اصغر داشتیم که برای خدا شکستگی هایمان را جا می انداخت!

آسمان سکوت

در پاسخ نظر قبلی: به جز دست و پا، دلهایی که می شکند نیازی به جبران ندارد چون هرچه شکسته تر ارزشمندتر ! بگو بشکند هر دل که خواستار اعتلاست.

هادی

خوشم نیامد، تکان خوردم. آرزو می‌کنم هنوز در گوشه و کنار این گونه آدم‌ها یافت شوند. همین.

شاگرد کوچک شما

سلام استاد ای کاش میفهمیدیم که اگه قدیمیها سفرشون پرخیرو برکت بود بخاطر زیادی درامدشون وکمی خرجشون نبود . ولی خداییش گنجشکو خوب میومد..............[چشمک]

شاگرد کوچک شما

سلام استاد در پيام قبلي سفره شون درسته كه اشتباهي سفرشون نوشتم فكر كنم بشم 19[خرخون]