اوراق ما

کار تألیف و نشر در کشور ما کاری سخت و طاقت فرساست، به گونه ای که مؤلف بعد از گذشتن از مراحل مختلف تحقیق و نگارش و آماده سازی و فراهم آوردن مقدمات انتشار نوشته خود و گذشتن از مراحل دشوار آن، دیگر دل و دماغ تهیه فهرست و این قبیل کارها را از دست می دهد. من هم اگرچه معمولا نسخه ای از نوشته های خود را نگه می دارم، اما می دانستم که مرتب کردن تمامی آنها وقت و حوصله ای می طلبد. با وجود این فکر کردم بد نیست این فهرست را آهسته و آرام کامل کنم. همین کار کردم تا اینکه سرانجام تهیه آن به پایان رسید. آنچه اکنون پیش روی شماست و نسخه ای از آن را نیز در صفحه «شرح احوال و آثار» وبلاگم خواهم گذاشت و از این پس آن را به روز خواهم کرد، عناوین و مشخصات نوشته های کوتاه و بلندی است که در گذر 25 سال نوشته و در مطبوعات مختلف منتشر کرده ام. اولین آنها که با عنوان «شهیدان گمنام» در سال 1366 در روزنامه اطلاعات منتشر شده، خاطره ای از سال های جنگ است و آخرین آنها «خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب» مقاله ای علمی پژوهشی است که اخیرا در مجله تاریخ و تمدن اسلامی به چاپ رسیده است. این هم فهرست اوراق ما. تقدیم به شما:

 

1.شهیدان گمنام، روزنامه اطلاعات، پنج شنبه 22مرداد 1366، شماره 18245، ص 15.

2.پرچمی سرخ برافراشته بر بارگاه حسین (ع)، روزنامه خراسان، شماره 11145، سه شنبه 22 دی ماه 1366، ص 6 و 7.

3. 63سال با علی (ع)، روزنامه خراسان،‌ شماره 11186، سه شنبه 11 اسفند 1366، ص 6.

4.نقش دانشگاه و دانشجو در جنگ یعنی چه؟، ماهنامه دانشگاه انقلاب، خرداد 1367، شماره 5، ص 43-40.

5.عوامل بروز مجدد فساد و منکرات اخلاقی در جامعه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، شماره 61، دی ماه 1367، شماره 61، ص 9-6.

6.موانع تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، بهمن ماه 1368، شماره 71، ص 15-12.

7.سرکوب یک قیام، ماهنامه دانشگاه انقلاب، شماره 78-79، شهریور و مهر 1369، ص 30-28. این مقاله یک بار نیز با عنوان نقش زر و زور و تزویر در سرکوب قیام مسلم بن عقیل، در  روزنامه توس، پیش شماره اول، شنبه 27 تیر 1371، ص 2 به چاپ رسیده است.

8.ابوسفیان در آینه، ماهنامه دانشگاه انقلاب، تیرماه 1370، شماره 87، ص 9-5. این مقاله یک بار نیز با عنوان نقش ابوسفیان در تاریخ اسلام در روزنامه توس، پیش شماره یازدهم، چهارشنبه 27 آبان 1371، ص 8 به چاپ رسیده است.

9.نظری اجمالی به تعدد تشکل های دانشجویی، ماهنامه دانشگاه انقلاب، سال دهم، آذر 1370، شماره 92، ص 5-3 و 70.

10.جلال آل جهاد، ماهنامه دانشگاه انقلاب، دی ماه 1370، شماره 93، ص 31-30.

11.احیاء بزرگان سبب ذکر جمیل است، ماهنامه دانشگاه انقلاب، بهمن ماه 1370، شماره 94، ص 46-44.

12.حرکت دانشجویی، رکود فعلی، چند عامل محرک، ماهنامه دانشگاه انقلاب، سال یازدهم، شماره 95 و ، 96، ص 45-42 . این مقاله یک بار نیز در روزنامه توس، پیش شماره پنجم، شنبه 11 مهر 1371، ص9 به چاپ رسیده است.

13.سیمای جلال در آئینه آثار شریعتی، روزنامه توس، پیش شماره سوم، یکشنبه 22 شهریور 1371، ص 8 و 9 و 11. این مقاله یک بار دیگر نیز در پیش شماره 34 روزنامه توس، 7 آبان 1372 ص7 منتشر شده است.

14.تسخیر لانه جاسوسی یا انقلاب دوم، روزنامه توس، پیش شماره نهم، یکشنبه 10 آبان 1371، ص 1و2.

15.بحران گروگانگیری در «بحران» هامیلتون جوردن، روزنامه توس، پیش شماره دهم، سه شنبه 19 آبان 1371، ص 3و7.

16.«مکتب تعلیم و تربیت» دکتر علی شریعتی، روزنامه توس، پیش شماره چهاردهم، یکشنبه 15 آذر 1371، ص 3.

17.«تاریخ آموزش در اسلام»، روزنامه توس، پیش شماره چهاردهم، یکشنبه 15 آذر 1371، ص 3.

18.بی دقتی در نگارش تاریخ، روزنامه توس، پیش شماره شانزدهم، یکشنبه 29 آذر 1371، ص 4. این مقاله یک بار دیگر با عنوان بی دقتی در نگارش تاریخ، نقدی بر کتاب «تاریخ سال دوم راهنمایی»، در روزنامه همشهری، سال دوم، شماره 411، سه شنبه 10 خرداد 1373، ص 7 به چاپ رسیده است.

19.در انتهای زمین؛ به یاد علی سربداری، روزنامه توس، پیش شماره 41، یکشنبه 6 تیر 1372، ص 5.

20.دکتر خواجویان؛ استادی بزرگ و انسانی کریم، یادنامه دکتر محمدکاظم خواجویان (ضمیمه روزنامه توس)، 1372، ص 12-11.

21.اولین مسلمانان و جهت گیری اجتماعی اسلام، روزنامه توس، سال دوم، شماره 159، یکشنبه 19 دی 1372، ص 1 و 2.

22.کاربرد الفاظ و مفاهیم قرآنی در شعر حافظ، یادنامه نهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان کشور، جهاد دانشگاهی مشهد، 8-6 اردی بهشت 1373، ص 22-19. این مقاله گویا مدتی بعد در یکی از شماره های روزنامه رسالت به چاپ رسیده است. متاسفانه نسخه یا تاریخ و مشخصات آن را در اختیار ندارم.

23.«لسان التنزیل» جامعترین فرهنگ قرآن به زبان فارسی، یادنامه نهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور، اردی بهشت 1373، جهاد دانشگاهی مشهد، ص 25-23.

24.انتخاب علی (ع) و جهت گیری اجتماعی اسلام، روزنامه همشهری، سال سوم، پنج شنبه 24 آذر 1373، ص11.

25.تبیین یک تحریف؛ بررسی داستان ورود اهل بیت به کربلا در ٢٠ صفر سال ۶١ ق، ارائه شده در سمینار بررسی تحریفات عاشورا، دانشگاه امام حسین(1373)، چاپ شده در مجموعه مقالات سمینار با عنوان خورشید شهادت.

26.خانه ای بر آب، گزارشی از خانه جلال آل احمد در اسالم، روزنامه همشهری، سال چهارم، شماره 891، چهارشنبه 4 بهمن 1374، ص 11.

27.شریعتی و تاریخ، یادمان نوزدهمین سالگرد عروج زنده یاد دکتر علی شریعتی، (روزنامه توس)، سال چهارم، شماره 667، دوشنبه 18 تیر 1375، ص 16-14.

28.اهمیت تاریخی قرآن (بررسی جایگاه قرآن در مطالعه تاریخ زندگانی رسول اکرم)، یادنامه دوازدهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان کشور، جهاد دانشگاهی مشهد، اردی بهشت 1376، ص 58-53. این مقاله با تغییرات و اضافات با عنوان بررسی جایگاه قرآن در مطالعه تاریخ صدر اسلام، در سال 1386 در سمینار قرآن و تاریخ دانشگاه آزاد محلات ارائه و در مجموعه مقالات سمینار به چاپ رسید.

29.نقدی بر کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، فصلنامه دانشگاه انقلاب، شماره 112، پاییز ، 1378، ص 203-206.

30.قاضی ناصح الدین ارجانی، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ۴۵ و ۴۶، سال ١٣٧٨.

31.آیین تبلیغ در قرآن و سیره رسول اکرم، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ۴٩ و ۵٠، سال ١٣٧٩.

32.«قاسطین، مارقین، ناکثین»، کتاب ماه دین، سال چهارم، شماره اول، شماره مسلسل 30،‌30 آبان 1379، ص 47-44.

33.یادآر ز شمع مرده یادآر (به یادبود سالگرد درگذشت دکتر مرتضی اسعدی)، تاریخنامه، نشریه انجمن علمی دانشجویان تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات مشهد، سال اول، شماره 2 ، آبان و آذر 1379، ص 8-7.

34.در کنار پدر( ابوطالب)، دانشنامه امام علی (ع)، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی، 1381، ج 8.

35.سیمای اجتماعی بخارا بر اساس کتاب تاریخ بخارا نرشخی، مندرج در سایت کتابخانه تخصصی تاریخ ایران و اسلام. (http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID=668&RT=List) سال 1384.

36.اوضاع حکومت امام علی (ع)، دو فصلنامه اسلام پژوهی، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، ش ٢، سال ١٣٨۵.

37.توضیحی پیرامون بنی قریظه، روزنامه شرق، شماره 849، 12 شهریور1385، ص 22.

38.سرانجام بنی قریظه؛ نقدی بر نظر دکتر شهیدی، ارائه شده در سمینار بررسی سیره شناختی پیامبر اعظم در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵)، چاپ شده در مجموعه مقالات این سمینار. 

39.تاریخ های محلی اصفهان، ارائه شده در سمینار نقش اصفهان در گستره تاریخ اسلام و ایران در دانشگاه اصفهان (١٣٨۵)، چاپ شده در مجموعه مقالات کنگره.

40.مقدمه بر کتاب «تاریخ تشیع» دکتر خواجویان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ پنجم، 1385.

41.نقد و بررسی کتاب «تاریخ تحلیلی اسلام»، نامه تاریخ پژوهان، ش٩-٨، سال ١٣٨۶- ١٣٨۵.

42.نخستین تاریخ های خراسان در دوره اسلامی، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، ش ٧٨، سال ١٣8۶.

43.بررسی دو روایت از ماجرای جیش اسامه، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 6، پاییز و زمستان 1386.

44.منابع مالی نهادهای آموزشی، مندرج در کتاب آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388

45.خاتون بخارا، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره10، پاییز و زمستان 1388.

46.آغاز تاریخنگاری محلی ایران، مجله مطالعات اسلامی- تاریخ و فرهنگ، شماره 84، بهار و تابستان 1389.

47.گزارشی فاخر از تاریخ اسلام، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 14، پاییز و زمستان 1390.

48.روضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیرگذاری، مشترک با آقایان دکتر مصطفی گوهری و دکتر محمدعلی کاظم بیگی، مجله مطالعات اسلامی - تاریخ و فرهنگ، شماره 4/86، بهار و تابستان 1390، ص 95-120.

49.مینوی و خیام، روزنامه اطلاعات، ویژه نامه فرهنگی، چهارشنبه 10 خرداد1391، ص 3.

50.حکایت سرو فریومد، روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات، ویژه نامه فرهنگی، چهارشنبه 25 مرداد 1391، ص 6.

51.خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1391.

/ 6 نظر / 8 بازدید
86

سلام کتبی که ترجمه کردید یا نوشتید جزئ از اوراق نیستند؟

تاج

فرزندان خوبی دارید.

بی نام

ما توی انجمن علمی این سبقه ی شما رو واسه معرفیتون به دانشجویان جدید الورود میخواستیم.که البته به دلیل ناهماهنگی های لازم! این کار میسر نشد.

کریمی

به امید صدمین اوراق

سارا

من به مقالات شما دسترسی ندارم و متاسفانه نمیتوانم آنها را مطالعه کنم ولی از عناوین آنها پیداست که چقدر تفاوت است بین مقالات اولیه و این مقالات جدید!این تفاوت ناشی از تغییر دیدگاه و عقاید شماست یا ناشی از تغییر اوضاع و شرایط جامعه؟![سوال]

شکوهیان

سلام بر استاد و همشهری عزیزم.بی زحمت اگه فایل مقدمه ای که بر کتاب آقای خواجویان نوشتید رو دارید،روی وبلاگتون بزارید.ممنون.