از سقراط پرسیدند...

از سقراط پرسیدند: از سرگذشت پیشینیان چه چیزی می توان آموخت؟ پاسخ داد: آن که از آنچه بر خود او رفته چیزی نیاموزد، از سرگذشت پیشینیان هیچ نخواهد آموخت.

/ 5 نظر / 10 بازدید
بنجامین البرزی

با عرض سلام و احترام بسیار زیبا بود این گفته ی سقراط.

بنجامین البرزی

جانا مرا چه سوزی چون بال و پر ندارم خون دلم چه ریزی چون دل دگر ندارم در زاری و نزاری چون زیر چنگ زارم زاری مرا تمام است چون زور و زر ندارم روزی گرم بخوانی از بس که شاد گردم گر ره بود بر آتش بیم خطر ندارم گر پرده‌های عالم در پیش چشم داری گر چشم دارم آخر چشم از تو بر ندارم در پیش بارگاهت از دور بازماندم کز بیم دور باشت روی گذر ندارم نه نه تو شمع جانی پروانه‌ی توام من زان با تو پر زنم من کز تو خبر ندارم عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت تو حاضری ولیکن من آن نظر ندارم عطار در هوایت پر سوخت از غم تو پرواز چون نمایم چون هیچ پر ندارم

دهنوي

انسان مي ترسد چشم كه بر هم مي گذرد همه چيز تمام شود اراده رفتن به تار وپود بي جانش محكم گره بخورد و چشم باز كند در غربت پا برهنه ها

دهنوي

با عرض سلام و احترام خدمت استاد ارجمند واقعا باعث افتخار منه که در محضر شما هستم

مهرداد صدقی

آموزش روش فکر کردن, روش تحلیل و ارزیابی رویداد های پیرامون انسان پایه شناخت و آموختن است. اگر ذهن کسی به چنین قابلیت هایی مسلح نباشد خیلی مشکل است که بتواند از زمان حال و زمان گذشته چیزی بیاموزد.