به کجا؟

مورخان خوب به گمان من – خواه بدان بیندیشند یا نه – آینده را در رگ و استخوان خود دارند. مورخ علاوه بر سؤال « چرا؟ »، همچنین می پرسد « به کجا؟ ».

 

تاریخ چیست؟ ئی، ایچ. کار، ترجمه حسن کامشاد ، ص 152

/ 3 نظر / 5 بازدید
مسافر

من تاریخ می خوانم. پس تاریخ را انکار نمی کنم. اما انسان معتقد به تاریخ را، بدون یک شرطِ واجب، مردود می شناسم. انسان تاریخ گرا، انسانی تهی شده از عشق است. همان طور که انسان متکی به خاطره، انسانی از دست رفته و در هم کوفته است. انسان تاریخ گرا یعنی یک موجود خسته. موجودی که خستگی های سراسر تاریخ را به دوش می کشد؛ مگر آن که هر لحظه از تاریخ را، به تعبیری، انباشته از عشق ببیند نه مملو از اقدامات ابلهانه ی سلاطین و سرداران و بزرگان، که در این حال به دلیل زنده بودن عشق، آن چه می بیند، زنده و در حال است، نه تاریخی. انسان هیچ نیازی ندارد که پیوسته خاطرات را صدا کند. حاصل تجربه ها و آگاهی ها برای حرکت کافی است. حرکت به آینده، به کجا! اما چند تاریخ دان می شناسیم که فرسوده نباشند؟ که عاشق باشند؟ که یک "مورخ خوب" باشند؟

یان سباستین

شما از ئی. ایچ. کار نقل قول کردید من هم از دکتر کاظم بیگی نقل قول می کنم. ایشان می گفتند یک مورخ پژوهشگر باید درباره ی اطلاعات موجود چند سوال داشته باشد: 1. چی می گه؟ 2. چرا می گه؟ 3. کی می گه؟ 4. از کجا می گه؟

مسعود بلوچی

تاریخ چیزی نیست که در آن عشق راه نداشته باشد آن کس که تاریخ را بدون عشق می داند مطمئن هستم که به تنهایی رفته است محکمه.اتفاقا مورخ از عشاق بیشتر دلشان به حال مردم سوخته است حالا اگر مورخی ازیک موضع نوشته است مورخ دیگری که از موضع مقابل روایت متضاد او را در نوشته هایش آورده است نیز هست منتها میزان دسترسی به منابع است که مخاطب را گمراه می کند .هر کس می تواند روایت خودش را داشته باشد.مورخ خوب مورخی است که عاشق به کشف حقیقت است و می خواهد حقایق را آن گونه که هست به رشته تحریردرآورد نه آن گونه که به او گفته اند یا احتمالا می خواهد.