تکرار تاریخ !

جملاتی مانند «تاریخ تکرار می شود»، «باز هم تاریخ تکرار شد» و یا برخی گزاره های مشابه را گاهی هنگام رخ دادن واقعه ای از زبان این و آن می شنویم. معمولا در این موارد، گویندگان چنین جملاتی، واقعه ای را که بعد از واقعه ای دیگر رخ داده و به نظر آنان کاملا منطبق با واقعه قبلی است، مصداق تکرار تاریخ معرفی می کنند، اما واقعیت این است که این سخن مشهور، اصل و پایه ای ندارد و صرفا ناشی از یک خطای معرفتی است؛ به این دلایل:  

الف. اگر یک واقعه تاریخی را اتفاقی بدانیم که به علل و دلایلی خاص، به دست فاعلانی  مشخص، در زمان و مکانی معین رخ داده و تأثیراتی ویژه بر جای نهاده است، باید گفت امکان تکرار چنین واقعه ای هرگز وجود ندارد، زیرا در واقعه دوم، نه علتها و دلایل عینا تکرار می شوند، نه  فاعلان واقعه پیشین حضور دارند، نه زمان حادثه، زمان حادثه قبلی است و نه معمولا مکان واقعه اول، کاملا دست نخورده باقی مانده است. مسلما کمیت و کیفیت تأثیرات دو واقعه نیز نمی توانند مانند هم باشند.

ب. حکم دادن به تکرار واقعه ای تاریخی، مستلزم این است که قائلین به آن ادعا کنند؛ ماهیت واقعه اول و دوم را کاملا دریافته اند و مقایسه کامل آنها با هم نشان داده است که این دو واقعه از هر نظر منطبق برهم هستند. اما این ادعایی است که هیچ مورخی (به معنی دقیق کلمه) توانایی مطرح کردن آن را ندارد؛ زیرا درک تمامی ابعاد یک واقعه تاریخی نه منطقا و نه در عمل ممکن نیست.

ظاهرا آنچه منجر به صدور چنین گزاره هایی می شود، تنها مشابهت هایی است که گاه میان دو واقعه وجود دارد. این مشابهت ها ممکن است کم نباشند، ولی هیچ گاه بیشتر از تفاوت های موجود میان آن دو واقعه نیستند. بنابراین نوعی ساده نگری است که از وجود شباهت هایی کلی  میان دو واقعه، چنین نتیجه گرفته شود که واقعه دوم تکرار واقعه اول است.

/ 3 نظر / 28 بازدید

سلام استاد گاه منظور گوينده از تكرار تاريخ ،تكرار تاريخ با همه آن شرايط و جزييات نيست، بلكه بيان يك تشابه و بيشتر احذار و هشدار نسبت به تكرار واقعه يا حادثه است. شايد اين مثال،مثال خوبي نباشد ولي بخاطر تقريب به ذهن كردن مطلب انرا مي نويسم مثلا وقتي مادري به فرزندش بگويد تو مثل پدرت هستي اين به آن معنا نيست كه ذات فرزند با ذات پدر يكي است بلكه شباهت خَلقي يا خُلقي فرزند را مد نظر دارد.

تقوی

البته در بیان جملهٔ «تاریخ تکرار می شود» و امثال آن، معمولا معنای دقیق جمله مدنظر نیست و صرفا برای تقریب ذهن خواننده یا شنونده در جهت درک بهتر موضوع مطلوب، بیان می شود.

حاج بکتاش

به نظر می رسد هنگامی که دو واقعه برجسته از لحاظ سیاسی و اجتماعی در بازه های زمانی متفاوت ،تقریباً شبیه به همدیگر اتفاق می افتد، تا حدی موجب زنده شدن اذهان تاریخی و قوه مخیله انسان ها می شود که ناخود آگاه بدون در نظر گرفتن تفاوت های آن دو واقعه، عباراتی چون تکرار تاریخ و... از لسانشان صادر می شود. به نظر می رسد این گونه عرفی نگری و ساده نگری مردم در بسیاری از حوادث تاریخی انقلاب ایران مفید فایده و البته گاهی اوقات مورد دست آویز رجل سیاسی قرار گرفته است. استاد در ضمن بابت کامنت های مفیدتون ممنونم.