نوروز

سحر باز دم زد

و در دشت شوری به پا شد

در آوردگاه شب و صبحدم، صبح بر خاک افکند شب را

و آن تیره، دامن فرو چید

زمین رختی از نور پوشید و نو شد

پس سنگ و صخره

 دل انگیز آب روان از رگ چشمه سر زد

صنوبر تن آراست، قامت برافراشت، دستی برافشاند و برخاک چرخی دگر زد

چکاوک سر از آشیانش برون کرد

نفس تازه کرد از هوای سحرگاه

پس آنگاه،

در گرگ و میش فلق بال و پر زد

/ 5 نظر / 7 بازدید
رضوانی

بهاریه سهراب سپهری : مانده تا برف زمین آب شود مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر. ناتمام است درخت. زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد و فروغ تر چشم حشرات و طلوع سر غوک از افق درک حیات. مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید. در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه برف تشنه زمزمه‌ام. مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد. پس چه باید بکنم من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال تشنه زمزمه‌ام؟ بهتر آن است که برخیزیم رنگ را بردارم روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم.

فریدون مشیری

بوي گل نرگس؟ ــ نه، كه بوي خوش عيد است! شو پنجره بگشا، كه نسيم است و نويد است. رو، خار غم از دل بكن، اي دوست، كه نوروز هنگام درخشيدن گل هاي اميد است. بر لاله ي از برف برون آمده بنگر، چون روي تو، كز بوسه ي من سرخ و سفيد است. با نُقل و نبيدم نبود كار، كه امروز روي تو مرا عيد و لبت نقل و نبيد است. گر با دل خونين، لب خندان بپسندي، با من بزن اين جام ، كه ايّام، سعيد است

رضوانی

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک آسمان آبی و ابر سپید، برگهای سبز بید، عطر نرگس ، رقص باد، نغمة شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست … نرم نرمک می‌رسد اینک بهار خوش به حال روزگار! خوش به حال چشمه‌ها و دشتها، خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها، خوش به حال غنچه‌های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک ـ که می‌خندد به ناز ـ ، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه ـ در این روزگار ـ جامة رنگین نمی‌پوشی به کام، بادة رنگین نمی‌بینی به جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت ـ از آن می که می‌باید ـ تهی است، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم! ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب! ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشة غم را به سنگ؛ هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ!

سلام استاد شرمنده آیا این شعر زیبا از سروده های شماست؟

سلام استاد بسیار زیباست. ساده است و بدور از الفاظ مغلق و کسالت آور.شعری صادقانه است، با تعابیری زیبا و دل انگیز. روحیه لطیفی دارید.[گل] خوشحال می شوم دیگر اشعارتان را هم بخوانم.