چیستان بزرگ

تاریخ را چیستان بزرگی خوانده اند که بسیاری از کلیدهایش در دست نیست. و لیکن مشکل اصلی افتادگی ها نیست. تصویر ما از یونان قرن پنجم پیش از میلاد ناقص است، نه چون تکه های زیادی از آن تصادفا از میان رفته، بلکه چون این، کم و بیش، تصویری است که گروهی کوچک از اهالی شهر آتن نقش کرده اند. ما در باره یونان قرن پنجم از دریچه چشم یک شهروند آتن اطلاعات سرشاری داریم؛ اما خبر نداریم که این اجتماع به دیدۀ یک اسپارتی یا کورنتی تا تبی چگونه جلوه می کرد – تا چه رسد به دیدۀ یک ایرانی، یا یک برده یا دیگر ساکنان خارجی آتن. 

 

ئی . ایچ . کار، تاریخ چیست؟ ، ترجمه حسن کامشاد، ص 39

/ 1 نظر / 10 بازدید
حاجی محمد

استاد! من مدام به اعضای گروه پیشنهاد می کنم که درس فلسفه ی تاریخ را در دوره ی کارشناسی بگذارند. ولی گوش نمی دهند. من خودم با این که تاریخ تمدن انتخاب اولم در برگه ی انتخاب رشته بود، ولی در طول این 4 سال بارها به خاطر این که نمی توانستم به اطرافیان درباره ی فایده ی تاریخ بگویم به انتخاب خودم شک کردم. هر چند به توصیه ی دکتر موسوی تاریخ در ترازو ی مرحوم زرین کوب را مطالعه کردم، ولی آنچنان که باید توجیه نشدم. شما را به خدا به دوستان بگویید ما را از این شک نجات دهند.