/ 16 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

سلام خیلی زیباست امیدوارم که نگاه ما به تاریخ شبیه نگاه ما از داخل این خانه به بیرون باشد روشن و پرطراوت نه از بیرون به درون این اتاق. ای خوشا خاطر زنورعلم مشحون داشتن تیرگی ها رازین اقلیم بیرون داشتن همچوموسی بودن از نور تجلی تابناک گفتگوها با خدادرکوه و هامون داشتن پاک کردن خویش را زالودگی های زمین خانه چون خورشید دراقطار گردون داشتن عقل را بازارگان کردن به بازار وجود نفس را بردن بدین بازار و مغبون داشتن بی حضور کیمیا از هر مسی زر ساختن بی وجود گوهر و زر گنج قارون داشتن گشتن اندر کان معنی گوهری عالم فروز هرزمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن عقل و علم و هوش را با یکدیگر امیختن جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن چون نهالی تازه در پاداش رنج باغبان شاخه های خرد خویش از باد وارون داشتن هر کجا دیوست انجا نور یزدانی شدن هر کجا ماراست حکم افسون داشتن

وحید

ای کاش همه ما مانند این بهار صاف و ساده بودیم و همدیگر را درک می کردیم... ای کاش کمی درست تر به زندگی نگاه می کردیم!!! چه بسا فکری که از خاطر ما می گذرد و آن را بر کاغذ می آوریم و یک دنیا را آتش می زنیم و چه قدر هم بدتر که شخصیتی داشته باشیم

دیوانتم

بابا تو دیگه کی هستی!!! دست شیطونو بستی

ع

سلام استاد حقیقتا بهتون نمیاد رمانتیک باشید ولی چه جالب که هستید

استاد يه سوال داشتم بي ربط . قبر امير كبير كجاست؟

وای

استاد بعد از سیزده بدر عیدتون میارک.

سلام استاد همسرتون فرهنگی هستند؟احساس می کنم باید اینطور باشه.البته خیلی خیلی خیلی شرمنده بابت این سوال بی ربطم.ولی باور کنید برام سوال بود

دوست

چقدر دوستان سوال بی ربط میکنند. خوب است که خودشان هم به این امر واقفند.[متفکر]

شادی

سلام استاد سرسبزترین بهار تقدیم تو باد اوای خوش هزار تقدیم تو باد گویند لحظه ایست رووییدن عشق ان تحظه هزار بار تقدیم تو باد [تایید]

مهدی شریفی

سلام استاد . بهار دلت سبز باد. مصاحبه شما در آینه مرا به گذشته برد و خاطرات آن ایام جالب و جذاب را برایم زنده کرد هم از شما متشکرم هم از دستاندرکاران آینه بویژه جناب مروتی .